STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Internationaal

leraren naar geslacht (%), in Primair onderwijs

«  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
België
man 106 104 102 100 100 98 97 96
vrouw 99 99 100 100 100 100 101 101
Duitsland
man 110 102 103 100 108 103 95 91
vrouw 98 100 99 100 99 99 101 102
Finland
man 107 101 100 100 99 99 97 96
vrouw 98 100 100 100 100 100 101 101
Frankrijk
man 104 102 101 100 101 100 99 98
vrouw 99 100 100 100 100 100 100 100
Nederland
man 110 105 101 100 99 96 94 92
vrouw 98 99 100 100 100 101 101 102
Nieuw-Zeeland
man 102 101 98 100 101 101 101 99
vrouw 100 100 100 100 100 100 100 100
Spanje
man 112 99 103 100 99 97 96 96
vrouw 96 100 99 100 100 101 101 101
Verenigd Koninkrijk
man 144 143 148 100 100 100 100 122
vrouw 93 94 93 100 100 100 100 97
Verenigde Staten
man 86 108 100 100 100 96 96 96
vrouw 102 99 100 100 100 101 101 101
Zweden
man 102 103 99 100 97 95 124 123
vrouw 100 99 100 100 101 101 94 95

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling naar geslacht van leraren in publieke en private scholen in het primair onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De indeling naar primair onderwijs is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Deze indeling van primair onderwijs is vergelijkbaar met het Nederlandse primair onderwijs. Alleen de Nederlandse percentages zijn voor de verdeling van leraren naar geslacht, inclusief leraren van de kleuterschool. De cijfers van de andere landen hebben dus uitsluitend betrekking op het primair onderwijs.

Het percentage is gebaseerd op leraren in aantallen personen. De cijfers zijn verzameld en berekend door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De OECD publiceert cijfers na twee jaar, in de publicatie van 2012 staan dus de cijfers van 2010. Deze cijfers over leraren zijn gebaseerd op steekproefgegevens.

Indien er geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen gegevens bekend zijn van het betreffende land in het betreffende jaar.

De OECD-landen betreffen de landen die aangesloten zijn bij de OECD. Tot en met 2008 wordt het gemiddelde van de EU19-landen gegeven, vanaf 2009 is dit een gemiddelde over de EU21-landen. De EU21-landen bestaan uit de 15 EU lidstaten die tot de uitbreiding van 2004 de EU vormden, aangevuld met Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 2007 zijn hier Bulgarije en Roemenië aan toegevoegd.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002-2014 OECDstats
OECDstats is een online database, deze wordt gepubliceerd door de OECD en is hier te vinden.
jaarlijks
• dit is een reflexis systeem •