STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, naar regio, in Primair onderwijs

  2010 2011
Noord-Nederland
Ontstane vacatures 1,6 0,8
Vervulde vacatures 1,8 1,3
Vervallen vacatures 0,1 0,2
Openstaande vacatures 0,0 0,0
Oost-Nederland
Ontstane vacatures 1,0 1,5
Vervulde vacatures 1,2 1,8
Vervallen vacatures 0,1 0,0
Openstaande vacatures 0,3 0,0
West-Nederland
Ontstane vacatures 1,6 1,5
Vervulde vacatures 2,2 1,6
Vervallen vacatures 0,1 0,2
Openstaande vacatures 0,2 0,1
Zuid-Nederland
Ontstane vacatures 1,5 1,2
Vervulde vacatures 1,9 1,1
Vervallen vacatures 0,0 0,0
Openstaande vacatures 0,0 0,2
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de vacature-intensiteiten leraren in het primair onderwijs naar regio in procenten, weergegeven over het derde kwartaal van het betreffende jaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is de vacaturevoorraad (in fte) als percentage van de totale werkgelegenheid.

De indeling van regio's is gebaseerd op de gegevens van het CBS. Onder regio Noord-Holland vallen Groningen, Friesland en Drenthe. Onder regio Oost-Nederland vallen Overijssel, Flevoland en Gelderland. Onder regio West-Nederland vallen Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Onder de regio Zuid-Nederland vallen Noord-Brabant en Limburg.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •