STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, naar GSB-gemeenten, in Primair onderwijs

  2010 2011
4 grote steden
ontstane vacatures 2,1 1,5
vervulde vacatures 2,8 1,7
vervallen vacatures 0,1 0,0
openstaande vacatures 0,4 0,4
27 overige steden
ontstane vacatures 1,6 1,1
vervulde vacatures 1,8 1,0
vervallen vacatures 0,2 0,2
openstaande vacatures 0,3 0,3
overige gemeenten
ontstane vacatures 1,3 1,4
vervulde vacatures 1,7 1,6
vervallen vacatures 0,1 0,1
openstaande vacatures 0,1 0,0
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de vacature-intensiteiten leraren in het primair onderwijs naar GSB-gemeenten in procenten, weergegeven over het derde kwartaal van het betreffende jaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is de vacaturevoorraad (in fte) als percentage van de totale werkgelegenheid.

GSB-gemeenten zijn gemeenten die vallen onder het Grote Stedenbeleid (BZK). Dit zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De 27 overige steden zijn Groningen, Leeuwarden, Emmen, Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo (O.), Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Alkmaar, Haarlem, Zaanstad, Dordrecht, Leiden, Schiedam, Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg, Heerlen, Maastricht, Venlo, Lelystad en Sittard-Geleen.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po,vo en mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •