STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

de basistabel, in Basisonderwijs, voor Noord-Groningen

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
aantal 692 668 645 639 616 612
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk , G5 en RPA
  • Kies een regio:   
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek of de kaart.

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de totale werkgelegenheid van het reguliere personeel in het basisonderwijs uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte).

De gegevens worden per RPA-regio weergegeven en zijn afgerond op 10-tallen. De gegevens over de G5 zijn niet meegenomen in dit overzicht en zijn te raadplegen onder 'G5'.

Toelichting op de gegevens

De cijfers komen uit de salarisadministraties van de onderwijsinstellingen en worden verzameld en berekend door DUO. Conform de eencijfergedachte komen de cijfers overeen met de cijfers over onderwijspersoneel die het Ministerie van OCW publiceert. Dit betekent dat dezelfde correcties voor onvolledigheid (onder andere het ontbreken van personeelsgegevens van een aantal instellingen) zijn toegepast als voor het Ministerie van OCW

De gegevens over onderwijspersoneel in po, vo en mbo worden sinds 2013 op een andere manier verwerkt bij DUO. Deze wijziging veroorzaakt een kleine trendbreuk tussen de gegevens van 2012 en eerder en de gegevens van 2013 en later. De gegevens na 2013 zijn wel onderling vergelijkbaar

Relevante links

Een overzicht van de werkgelegenheid van het reguliere personeel in het basisonderwijs naar functiegroepen vindt u in volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2011-2016 DUO etalagebestanden 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •