STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Leerlingen/studentenaantallen

leerlingprognoses, in Basisonderwijs

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal 1.443.068 1.438.348 1.429.325 1.427.320 1.429.626 1.431.289
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk en RPA
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Verwante gegevens

In andere sectoren

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat om een prognose van het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs.

Toelichting op de gegevens

De rekenregels zijn afgeleid van het programma van eisen voor leerlingenprognoses van de VNG. Vertrekpunt is de prognose voor de korte termijn tot vijf jaar. Uitgangspunten zijn:

• Instroom van 4-jarigen;
• Doorstroomfactoren voor de andere leeftijden;
• Aannames over instroom en doorstroom van leerlingen.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2014 voor schooljaar 2014/2015, jaar 2015 voor schooljaar 2015/2016, et cetera.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2015 - 2020 Scenariomodel PO
Een technische toelichting op het scenariomodel is hier te vinden.
1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •