STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, in fte (historisch), in Basisonderwijs

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ontstane vacatures 3.453 5.166 5.741 7.097 5.039 4.628 4.121 2.920
vervulde vacatures 3.365 5.039 5.499 7.083 5.585 4.901 4.309 3.611
openstaande vacatures 113 165 270 482 242 162 103 67
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het aantal vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) per schooljaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele schooljaar. Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde van het aantal vacatures dat nog openstond aan het einde van elk kwartaal. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid.

De gegevens zijn berekend op basis van metingen in het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het betreft een populatieschatting op basis van enquĂȘtegegevens.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: september 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2006 Regioplan: Arbeidsmarktbarometer po
De Arbeidsmarktbarometer po wordt jaarlijks uitgebracht.
schooljaar
2007-2009 www.onderwijsarbeidsmarktbarometer.nl schooljaar
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer 2011 - 2012 schooljaar
2012 ITS: Onderwijsarbeidsmarkt barometer po,vo en mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •