STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Basisonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s1 1.674 1.674 1.674 1.674 1.674 1.694 1.715 1.780
s2 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.862 1.885 1.957
s3 2.004 2.004 2.004 2.004 2.004 2.028 2.053 2.131
s4 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.133 2.160 2.242
s5 2.216 2.216 2.216 2.216 2.216 2.243 2.271 2.357
s6 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.350 2.379 2.470
s7 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.591 2.623 2.723
s8 2.896 2.896 2.896 2.896 2.896 2.931 2.967 3.080
s9 3.274 3.274 3.306 3.306 3.306 3.346 3.387 3.516
s10 3.597 3.597 3.633 3.633 3.633 3.677 3.723 3.864
s11 4.197 4.197 4.239 4.239 4.239 4.290 4.343 4.509
s12 4.775 4.775 4.823 4.823 4.823 4.881 4.942 5.130
s13 5.178 5.178 5.230 5.230 5.230 5.293 5.359 5.563
s14 5.690 5.690 5.746 5.746 5.746 5.815 5.888 6.111
LA 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.313 3.355 3.482
LB 3.597 3.597 3.597 3.597 3.597 3.640 3.686 3.826
LC 4.197 4.197 4.197 4.197 4.197 4.247 4.300 4.464
LD 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.832 4.893 5.079
LE 5.178 5.178 5.178 5.178 5.178 5.240 5.306 5.507
DA 3.837 3.837 3.837 3.837 3.837 3.883 3.932 4.081
DB 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.402 4.457 4.627
DC 4.863 4.863 4.863 4.863 4.863 4.921 4.983 5.172
DC + uitloop 5.067 5.067 5.067 5.067 5.067 5.128 5.192 5.389

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen. De gegevens over 2016 zijn gebaseerd op de CAO 2016 - 2017, die in is gegaan op 1 juli 2016. De gegevens over 2015 hebben 1 september 2015 als peildatum.

Toelichting op de gegevens

Het salarisniveau van het laatste hierboven genoemde jaar is gebaseerd op de afspraken in de nieuwste CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2009 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin worden de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar in januari gepubliceerd.

Per 1 januari 2011 komen de eindsalarissen van de schalen 9 t/m 14 niet meer overeen met de schalen LA t/m LE. Om die reden zijn deze uitgesplitst en is er een verschil te zien tussen de eindsalarissen vanaf 2011.

Op grond van het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de tredes binnen de schaal ingekort. In 2008 bereikt men de eindschaal in 18 jaar en dit wordt jaarlijks ingekort totdat men in 2011 in 15 jaar de eindschaal bereikt. Dit betekent voor de meeste werknemers een salarisverhoging. Deze verhoging is in de bovenstaande tabel niet terug te zien omdat hierin alleen eindschalen worden getoond.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: augustus 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1989-2009 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 augustus
2010-2015 CAO po
De salarisschalen behorende bij de CAO zijn hier te vinden.
n.v.t.
2016 CAO po
De huidige salarisschalen behorende bij de CAO zijn hier te vinden.
n.v.t.
• dit is een reflexis systeem •