STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

Functiemix, in Basisonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LA 98,0 93,1 85,8 82,0 78,6 75,5 74,1 73,6
LB 1,9 6,8 14,0 17,9 21,1 24,2 25,5 26,0
LC 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Overig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van het aandeel leraren per salarisschaal in fte (functiemix) in het basisonderwijs. De verdeling geeft het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs weer.

Toelichting op de gegevens

Deze gegevens zijn afkomstig van https://www.functiemix.nl/. Alle gegevens van het personeel van besturen en scholen op deze website worden gepresenteerd zoals ze zijn aangeleverd door de (individuele) scholen. De aanwezigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens is afhankelijk van de registratie en levering door scholen. Ontbrekende gegevens (om wat voor reden dan ook), worden aangegeven als lege cel.

Tabel bijgewerkt: mei 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2016 Ministerie van OCW
De gegevens over de functiemix worden gepresenteerd op deze website.
1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •