STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, in fte, in Basisonderwijs

«  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ontstane vacatures 1.711 1.170 1.495 1.776 1.612 1.767 1.369 1.217
vervulde vacatures 1.827 1.297 1.650 1.954
openstaande vacatures 141 110 216 159 468 317 149 43
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal ontstane en openstaande vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal (begin van het nieuwe schooljaar).

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid. Het aantal vervulde vacatures in fte wordt in de arbeidsmarktbarometer van het derde kwartaal vanaf 2008-2009 niet meer voor het basisonderwijs weergegeven.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2007 Arbeidsmarktbarometer po 3e kwartaal Derde kwartaal
2008 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •