STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, in fte, in Speciaal onderwijs

«  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ontstane vacatures 251 492 551 428 289 187 206 208
vervulde vacatures 325 533 636 358
openstaande vacatures 101 79 103 182 122 100 41 84
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,7 0,5 0,7 1,3 0,8 0,6 0,3 0,4

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal ontstane en openstaande vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal (begin van het nieuwe schooljaar).

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid. Het aantal vervulde vacatures in fte wordt in de arbeidsmarktbarometer van het derde kwartaal vanaf 2008-2009 niet meer voor het speciaal onderwijs weergegeven.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2000-2007 Arbeidsmarktbarometer po 3e kwartaal Derde kwartaal
2008 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •