STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

ondersteunend personeel, in fte, in Speciaal onderwijs

  2010 2011
ontstane vacatures 162 53
vervulde vacatures 198 32
openstaande vacatures 21 32
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal ontstane, vervulde en openstaande vacatures in het speciaal onderwijs uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal van het betreffende jaar. Het ondersteunend personeel is zowel Oop als Obp.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •