STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in fte

de basistabel, in Voortgezet onderwijs

 
 • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk , G5 en RPA
 • De grafiek aanpassen.
  Selecteer wat u wilt zien:
 • Bekijk de tabel.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de totale werkgelegenheid van het reguliere personeel uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte), exclusief personeel bekostigd door het Ministerie van EL&I en inclusief het vo-personeel op een bve-instelling. Het reguliere personeel bestaat uit directeuren, adjunct-directeuren, docenten en overig personeel (zowel onderwijsondersteunend personeel als organisatie- en beheerspersoneel).

Toelichting op de gegevens

De gegevens in de tabel komen uit de Kerncijferspublicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze zijn in de loop van de jaren verzameld (zie bronvermelding), waardoor de grondslag/definitie per jaar kan wisselen. Voor de gegevens geldt het volgende:

 • Cijfers 1994-1996: De gegevens zijn gebaseerd op de Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs (IPTO) en in tabelvorm aangeleverd aan SBO door het Ministerie van OCW.
 • Cijfers 1997-1999: De gegevens zijn gebaseerd op de Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs (IPTO). Het aantal fte is de toegekende formatie onderwijzend personeel. Dit is dus exclusief het directiepersoneel en ondersteuning.
 • Cijfers 2000-2001: Het aantal fte omvat directie (directeur en adjunct-directeur), docenten en overig personeel. Het 'overig personeel' bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel en is in de periode 2000-2002 gefaseerd ingevoerd in de tellingen. In 2000 en 2001 zijn deze aantallen in fte dan ook niet volledig. Pas in 2002 is het onderwijsbeheerspersoneel en het onderwijsondersteunend personeel volledig doorgevoerd.
 • Cijfer 2002: Het aantal fte omvat directie (directeur en adjunct-directeur), docenten en overig personeel. Het 'overig personeel' bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel.
 • Cijfer 2003: Het aantal fte omvat directie (directeur en adjunct-directeur), docenten en overig personeel. Het 'overig personeel' bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel.
 • Cijfers 2004-2013: Het aantal fte omvat directie (directeur en adjunct-directeur), docenten en overig personeel. Het 'overig personeel' bestaat uit onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel. De aantallen zijn opgehoogd i.v.m. het ontbreken van gegevens van een aantal instellingen.
 • Cijfers 2013-2016:De gegevens over onderwijspersoneel in po, vo en mbo worden sinds 2013 op een andere manier verwerkt bij DUO. Deze wijziging veroorzaakt een kleine trendbreuk tussen de gegevens van 2012 en eerder en de gegevens van 2013 en later. De gegevens na 2013 zijn wel onderling vergelijkbaar.

Voorbehoud

De hier gepresenteerde cijfers zijn tot 2003 niet altijd goed vergelijkbaar per jaar. Dit komt met name vanwege de gefaseerde invoering van het overig (ondersteunend) personeel in de werkgelegenheidsgegevens vanaf 2000. Maar ook omdat de aantallen vanaf 2004 zijn opgehoogd. Vanaf 2004 zijn de cijfers over de jaren wél goed vergelijkbaar en is de indexering betrouwbaar. Zie voor meer informatie de uitgebreide Toelichting op de gegevens hierboven.

Relevante links

Een overzicht van de werkgelegenheid van het reguliere personeel in het voortgezet onderwijs naar functiegroepen vindt u in volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1996 IPTO: Berekening Ministerie van OCW
Aangeleverd in tabelvorm door het Ministerie van OCW.
1 oktober
1997 Kerncijfers 1997-2001, Ministerie van OCW 1 oktober
1998 Kerncijfers 1998-2002, Ministerie van OCW 1 oktober
1999 Kerncijfers 1999-2003, Ministerie van OCW 1 september
2000 Kerncijfers 2000-2004, Ministerie van OCW 1 oktober
2001 Kerncijfers 2001-2005, Ministerie van OCW 1 oktober
2002 Kerncijfers 2002-2006, Ministerie van OCW 1 oktober
2003 Kerncijfers 2003-2007, Ministerie van OCW 1 oktober
2004 Kerncijfers 2004-2008, Ministerie van OCW 1 oktober
2005 Kerncijfers 2005-2009, Ministerie van OCW 1 oktober
2006 Kerncijfers 2006-2010, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2007 Kerncijfers 2007 - 2011, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2008 Kerncijfers 2008 - 2012, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2009 Kerncijfers 2009 - 2013, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
1 oktober
2010 - 2016 Onderwijs in Cijfers
De cijfers worden jaarlijks uitgebracht en zijn hier te vinden
1 oktober
• dit is een reflexis systeem •