STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Leerlingen/studentenaantallen

de basistabel, in Voortgezet onderwijs

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
totaal aantal 934.600 902.000 908.000 917.600 929.100 940.400 950.700 960.100
gemiddeld aantal per school 1.416 1.401 1.406 1.420 1.440 1.458 1.481 1.505

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat om het totaal aantal leerlingen en om het gemiddeld aantal leerlingen per school in het voortgezet onderwijs in Nederland. Er is geen uitsplitsing tussen regulier en groen onderwijs.

Toelichting op de gegevens

In de publicatie van de OCW Kerncijfers worden het gemiddeld aantal leeringen in het voortgezet onderwijs niet weergegeven. Dit is als volgt berekend: Het aantal leerlingen en het aantal scholen is in de OCW Kerncijfers wel gepubliceerd. Op basis van deze totalen is het gemiddelde aantal leerlingen per school in het voortgezet onderwijs berekend.

De cijfers worden berekend op instellingsniveau. Dit betekent dat bij de berekening van de cijfers geen onderscheid is gemaakt tussen de scholen en de nevenvestigingen. De cijfers zijn exclusief de vavo.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

Tabel bijgewerkt: mei 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1999 OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kerncijfers 2000 1 oktober
2000-2006 Kerncijfers OCW 2000-2004 t/m 2006-2010
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2007 Kerncijfers 2007 - 2011, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2008 Kerncijfers 2008 - 2012, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
1 oktober
2009 Kerncijfers 2009 - 2013, Ministerie van OCW
De Kerncijfers wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
1 oktober
2010 - 2015 Onderwijs in Cijfers, Ministerie van OCW 1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •