STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, naar gemeentegrootte (historisch), in Voortgezet onderwijs

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ontstane vacatures
G4 8,1 8,4 12,0 3,6 6,8 3,8 5,7 6,8
G27 8,0 5,9 8,4 2,1 6,6 6,2 5,5 6,1
overig 6,8 8,6 8,1 4,6 5,3 5,6 6,0 5,3
totaal 7,2 8,0 8,6 6,4 5,6 5,6 5,8 5,7
vervulde vacatures
G4 8,0 7,1 10,7 4,2 6,4 4,1 4,5 6,9
G27 7,2 5,2 8,0 6,4 7,5 7,5 5,3 6,4
overig 6,3 7,7 7,5 5,1 6,4 5,8 6,3 5,9
totaal 6,7 7,1 8,0 5,4 6,6 6,1 5,9 6,1
openstaande vacatures
G4 0,3 0,6 1,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5
G27 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
overig 0,3 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1
totaal 0,2 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de vacature-intensiteiten naar de gemeentegrootte voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Toelichting op de gegevens

De gemeentegrootte is ingedeeld naar de vier grootste gemeenten (G4), de 27 daar op volgende grootste gemeenten (G27) en de overige gemeenten. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (uitgedrukt in fte) als percentage van de totale werkgelegenheid voor een functiecategorie.

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera. De gegevens hebben tot en met het schooljaar 2007-2008 betrekking op de 21 grootste gemeenten, de G21. Vanaf 2008-2009 zijn hier zes gemeenten aan toegevoegd, zodat nu sprake is van G27.

De gegevens zijn berekend op basis van metingen in het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het betreft een populatieschatting op basis van enquĂȘtegegevens.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: november 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2009 website www.onderwijsarbeidsmarktbarometer.nl
Deze website is hier te vinden.
schooljaar
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 schooljaar
2012 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •