STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, naar vak en sector (historisch), in Voortgezet onderwijs

  2010 2011 2012
aandeel openstaande vacature
Duits 7,7 9,0 7,4
Engels 10,0 13,0 12,1
Frans 7,5 4,0 4,6
Klassieke talen 2,5 1,0
Nederlands 17,2 18,0 15,7
overige talen 0,1 1,0 1,8
kunstvakken 2,4 3,0 3,7
lichamelijke opvoeding 2,3 2,0 4,0
overige kunstvakken en lichamelijke opvoeding 1,1 0,0 0,8
aardrijkskunde 2,5 3,0 3,2
economie 2,1 4,0 2,9
geschiedenis 1,1 2,0 3,8
maatschappijleer 0,4 0,0 1,0
overig maatschappij 1,6 5,0 5,5
ANW, incl. NLT 1,5 1,0 0,5
biologie 5,6 4,0 1,8
natuurkunde 5,0 6,0 5,7
scheikunde 3,6 4,0 1,8
wiskunde 16,3 12,0 14,0
sector vmbo economie 1,0 1,0 2,6
sector vmbo techniek 2,0 3,0 3,8
sector vmbo zorg en welzijn 2,3 1,0 1,0
sector vmbo groen 0,0 1,0 1,7
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het aandeel openstaande vacatures in het voortgezet onderwijs verdeeld naar sector en vak in procenten over het gehele schooljaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: oktober 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 schooljaar
2012 ITS: Onderwijsarbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •