STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, naar vakgebied, in Voortgezet onderwijs

  2013 2014 2015
Vreemde talen 1.203 1.481 1.584
Wiskunde/rekenen 821 976 1.041
Nederlands 683 856 1.079
Natuur-/scheikunde 649 848 853
Economie/handel 331 435 501
Biologie 258 339 370
KCV 258 331 392
Techniek 169 211 229
Aardrijkskunde 161 188 203
Lichamelijke opvoeding 136 181 231
Maatschappijleer 110 132 201
Geschiedenis 83 130 151
Zorg en Welzijn 81 122 142
Klassieke talen 66 98 97
Levensbeschouwelijke vakken 58 85 86
ICT 53 59 73
Groen 48 49 84
Avo 31 64 71
Horeca/catering 25 24 30
M&O 13 17 34
Bouwkunde/-techniek 11 17 16
Overig 31 31
Docent onderzoek & ontwerpen 9
Docent multimedia / design 7 11
Docent niet gespecificeerd 154 183 199
Docent meerdere vakken 42 102 88
Docent overige vakken 15 29
AB, IB en RT 11 18 25
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

De bovenstaande tabel geeft het aantal geïnventariseerde vacatures voor docenten in het voortgezet onderwijs weer naar vakgebied .

Natuur- en scheikundige vakken zijn samengenomen, omdat er zeer vaak docenten worden gevraagd voor de combinatie NaSk. Daarbij zijn ook overige natuurwetenschappelijke vakken in deze categorie meegenomen (zoals 'mens en natuur', 'ANW' etc.).

Toelichting op de gegevens

Regioplan inventariseert online vacatures via verschillende kanalen, te weten:

• belangrijke, grote vacaturebanken via de speciaal voor de barometer ontwikkelde inventarisa-tietool Vacaturemonitor;
• het aanvullend inventariseren van vacatures op sites van alle mbo-instellingen en de grootste besturen in het po en vo;
• het opvragen van databestanden van aanvullende vacaturebanken.

Vanaf de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 (jaartal 2013 op Stamos) wordt inzicht in het aantal vacatures niet meer verkregen door een survey. Het kwartaalsurvey is vervangen door inventarisering van online vacatures op de grootste vacaturewebsites, sites van alle mbo-instellingen en sites van de grootste schoolbesturen. De online geïnventariseerde data worden vervolgens aangevuld met gegevens uit beknopte, vacaturegebonden surveys naar aanleiding van aangetroffen vacatures.

Door deze methode zijn gegevens uit de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 en verder slechts in beperkte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarom is op Stamos een ‘knip’ aangebracht in de vacaturegegevens. Er zijn tabellen met historische gegevens (t/m 2012) en tabellen met gegevens op basis van deze nieuwe onderzoeksmethode (vanaf 2013). De tabellen met historische gegevens hebben de naam (historisch) achter de tabelnaam staan en zijn hier te bekijken.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2013 - 2015 ITS en Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
• dit is een reflexis systeem •