STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

naar type dienstverband (%), in Voortgezet onderwijs

  2013 2014 2015 2016
onderwijzend personeel
tijdelijk 52 53 53 63
tijdelijk met uitzicht op vast 44 43 41 30
(mogelijk) vast 0 1 0
vast 4 3 6 7
directiepersoneel
tijdelijk 17 10 11 49
tijdelijk met uitzicht op vast 24 20 23 36
(mogelijk) vast 2 2 0
vast 57 68 66 15
ondersteunend personeel
tijdelijk 43 44 44 20
tijdelijk met uitzicht op vast 46 44 44 26
(mogelijk) vast 0 1 0
vast 11 12 12 54
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

De bovenstaande tabel geeft het aantal geïnventariseerde vacatures weer voor het directiepersoneel, onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs naar type dienstverband (voor zover bekend).

De volgende indeling naar functie wordt weergegeven:

· Directie: leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.

· Onderwijzend personeel: personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.

· Ondersteunend personeel: zowel onderwijsondersteunend personeel als beheer-en administratief personeel.

Toelichting op de gegevens

Regioplan inventariseert online vacatures via verschillende kanalen, te weten:

• belangrijke, grote vacaturebanken via de speciaal voor de barometer ontwikkelde inventarisa-tietool Vacaturemonitor;
• het aanvullend inventariseren van vacatures op sites van alle mbo-instellingen en de grootste besturen in het po en vo;
• het opvragen van databestanden van aanvullende vacaturebanken.

Vanaf de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 (jaartal 2013 op Stamos) wordt inzicht in het aantal vacatures niet meer verkregen door een survey. Het kwartaalsurvey is vervangen door inventarisering van online vacatures op de grootste vacaturewebsites, sites van alle mbo-instellingen en sites van de grootste schoolbesturen. De online geïnventariseerde data worden vervolgens aangevuld met gegevens uit beknopte, vacaturegebonden surveys naar aanleiding van aangetroffen vacatures.

Door deze methode zijn gegevens uit de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 en verder slechts in beperkte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarom is op Stamos een ‘knip’ aangebracht in de vacaturegegevens. Er zijn tabellen met historische gegevens (t/m 2012) en tabellen met gegevens op basis van deze nieuwe onderzoeksmethode (vanaf 2013). De tabellen met historische gegevens hebben de naam (historisch) achter de tabelnaam staan en zijn hier te bekijken.

In het rapport van 2017 zijn geen gegevens beschikbaar van het percentage (mogelijk) vast van het jaar 2016. Om die reden zijn de cijfers van 2016 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2013 - 2015 ITS en Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
2016 Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
• dit is een reflexis systeem •