STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Voortgezet onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s1 1.701 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 1.786 1.878
s2 1.864 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928 1.951 2.051
s3 2.025 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.114 2.222
s4 2.127 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.217 2.331
s5 2.235 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302 2.330 2.449
s6 2.342 2.412 2.412 2.412 2.412 2.412 2.441 2.566
s7 2.583 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.692 2.830
s8 2.921 3.009 3.009 3.009 3.009 3.009 3.045 3.201
s9 3.303 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 3.443 3.619
s10/ LB 3.630 3.739 3.739 3.739 3.739 3.739 3.784 3.978
s11/ LC 4.234 4.361 4.361 4.361 4.361 4.361 4.413 4.639
s12/ LD 4.817 4.962 4.962 4.962 4.962 4.962 5.022 5.279
s13/ LE 5.224 5.381 5.381 5.381 5.381 5.381 5.446 5.724
s14 5.741 5.913 5.913 5.913 5.913 5.913 5.984 6.290
s15 6.306 6.495 6.495 6.495 6.495 6.495 6.573 6.910
s16 6.929 7.137 7.137 7.137 7.137 7.137 7.223 7.593
s17 7.614 7.842 7.842 7.842 7.842 7.842 7.936 8.343
s18

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen in de maand januari van het betreffende jaar binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen.

De gegevens over 2016 zijn gebaseerd op de cao vo 2016-2017, peildatum 1 juli 2016.

Toelichting op de gegevens

De salarisniveaus van de laatste drie hierboven genoemde jaren zijn gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2008 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Op grond van het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de tredes binnen de schaal ingekort. In 2008 bereikt men de eindschaal in 18 jaar en dit wordt jaarlijks ingekort totdat men in 2014 in 12 jaar de eindschaal bereikt. Dit betekent voor de meeste werknemers een salarisverhoging. Deze verhoging is in de bovenstaande tabel niet terug te zien omdat hierin alleen eindschalen worden getoond.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: juli 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1989-2008 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2009-2010 CAO vo
De CAO is hier te vinden.
-
2011-2015 CAO vo
De CAO is hier te vinden.
-
2016 CAO vo
De huidige CAO is hier te vinden.
-
• dit is een reflexis systeem •