STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Bevoegdheden leraren (%)

bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar RPA (historisch), in Voortgezet onderwijs

  2006 2007 2008 2011 2013
Achterhoek
bevoegd 79,0 78,1 76,4 78,5 77,7
benoembaar / in opleiding 7,2 6,1 6,4 7,5 8,2
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 13,8 15,8 17,2 14,0 14,1
Centraal Groningen
bevoegd 83,3 80,6 76,7 80,4 78,3
benoembaar / in opleiding 4,7 6,1 6,1 5,3 5,8
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 12,0 13,3 17,2 14,3 15,9
De Vallei
bevoegd 77,2 78,0 76,9 78,7 78,3
benoembaar / in opleiding 7,2 5,9 6,1 6,3 5,9
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 15,6 16,1 17,0 15,0 15,7
Eemland
bevoegd 76,5 76,5 74,6 73,8 77,0
benoembaar / in opleiding 5,6 7,5 7,0 9,0 8,5
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,9 16,0 18,4 17,1 14,5
Flevoland
bevoegd 77,1 79,2 78,6 76,8 77,5
benoembaar / in opleiding 7,2 6,8 6,6 7,7 7,2
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 15,7 14,0 14,8 15,5 15,3
Friesland
bevoegd 77,1 76,8 73,2 78,5 80,3
benoembaar / in opleiding 5,2 7,4 7,5 6,0 5,7
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,7 15,8 19,3 15,5 14,0
Gooi & Vechtstreek
bevoegd 74,9 76,1 75,3 72,5 75,5
benoembaar / in opleiding 6,8 5,4 5,7 9,0 6,1
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 18,3 18,5 19,0 18,5 18,4
Haaglanden
bevoegd 75,1 69,0 71,4 71,7 74,5
benoembaar / in opleiding 5,3 8,3 8,0 6,9 6,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 19,6 22,7 20,6 21,4 18,9
IJssel en Rijn / Arnhem
bevoegd 80,9 77,6 79,5 79,0 79,6
benoembaar / in opleiding 5,3 6,1 5,2 7,3 6,0
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 13,8 16,3 15,3 13,6 14,4
IJssel en Vecht
bevoegd 77,5 76,0 72,0 74,9 76,8
benoembaar / in opleiding 5,4 8,1 7,8 8,0 7,4
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,1 15,9 20,2 17,1 15,8
Maastricht Mergelland
bevoegd 76,7 76,2 74,7 78,5 80,0
benoembaar / in opleiding 6,0 6,4 5,8 5,4 5,3
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,3 17,4 19,5 16,1 14,7
Midden Brabant
bevoegd 80,8 79,3 79,0 79,0 81,2
benoembaar / in opleiding 5,2 6,6 6,1 6,8 6,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 14,0 14,1 14,9 14,2 12,3
Nijmegen
bevoegd 82,2 78,7 79,6 80,8 80,8
benoembaar / in opleiding 4,1 5,4 5,2 6,4 4,7
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 13,7 15,9 15,2 12,7 14,5
Noord-Holland Noord
bevoegd 80,5 80,6 77,4 78,5 78,9
benoembaar / in opleiding 3,0 5,9 7,4 7,5 7,5
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,5 13,5 15,2 14,0 13,6
Noord Groningen
bevoegd 79,2 81,0
benoembaar / in opleiding 6,3 5,5
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 14,5 13,5
Noord Limburg
bevoegd 76,4 73,8 72,3 80,7 80,3
benoembaar / in opleiding 5,4 9,3 7,3 4,7 4,1
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 18,2 16,9 20,4 14,7 15,6
Noordoost Brabant
bevoegd 82,8 81,3 80,1 81,6 81,5
benoembaar / in opleiding 4,9 6,0 5,9 5,7 5,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 12,3 12,7 14,0 12,7 12,9
Noordwest-Veluwe
bevoegd 78,1 77,1 75,9 76,5 77,6
benoembaar / in opleiding 4,3 7,3 5,8 7,1 6,7
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,6 15,6 18,3 16,5 15,7
Oost Groningen
bevoegd 74,1 74,7 75,6 79,8 79,4
benoembaar / in opleiding 9,2 9,3 7,6 5,0 5,4
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,7 16,0 16,8 15,2 15,2
Parkstad Limburg
bevoegd 79,1 78,5 77,5 81,0 83,2
benoembaar / in opleiding 5,5 5,1 5,1 5,9 4,6
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 15,4 16,4 17,4 13,1 12,2
Rijn-Gouwe
bevoegd 74,6 74,3 73,5 73,3 74,5
benoembaar / in opleiding 5,7 7,3 7,3 8,6 7,8
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 19,7 18,4 19,2 18,1 17,7
Rijnmond
bevoegd 73,7 72,3 72,3 71,3 70,4
benoembaar / in opleiding 6,0 7,5 6,5 8,3 8,3
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 20,3 20,2 21,2 20,4 21,3
Rivierenland
bevoegd 79,5 78,7 76,8 75,2 73,4
benoembaar / in opleiding 5,8 7,0 7,8 7,9 8,5
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 14,7 14,3 15,4 16,9 18,1
Roermond
bevoegd 70,6 72,7 71,4 81,9 79,3
benoembaar / in opleiding 3,4 4,9 4,6 6,2 6,3
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 26,0 22,4 24,0 11,9 14,4
Stedendriehoek
bevoegd 75,7 75,0 74,8 75,2 74,4
benoembaar / in opleiding 7,3 7,7 7,8 7,5 7,9
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 17,0 17,3 17,4 17,3 17,7
Twente
bevoegd 76,8 76,1 76,7 77,5 75,3
benoembaar / in opleiding 6,7 7,4 6,8 4,5 5,9
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,5 16,5 16,5 18,0 18,8
Utrecht-Midden
bevoegd 78,0 78,0 75,3 77,0 78,4
benoembaar / in opleiding 5,3 7,8 7,9 7,2 6,1
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,7 14,2 16,8 15,9 15,5
Weert
bevoegd 68,3 79,2 69,4 69,2 78,0
benoembaar / in opleiding 8,1 3,6 3,5 11,8 6,3
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 23,6 17,2 27,1 18,9 15,7
West Brabant
bevoegd 82,1 80,3 77,6 79,7 81,1
benoembaar / in opleiding 5,0 5,5 5,5 7,2 6,2
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 12,9 14,2 16,9 13,1 12,8
Westelijke Mijnstreek
bevoegd 79,0 78,7 76,1 84,0 85,3
benoembaar / in opleiding 5,0 5,4 5,0 4,4 3,0
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,0 15,9 18,9 11,6 11,7
Zeeland
bevoegd 75,5 73,7 72,4 76,5 78,2
benoembaar / in opleiding 4,7 6,6 7,8 7,5 7,9
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 19,8 19,7 19,8 16,0 13,9
Zuid- en Midden-Drenthe
bevoegd 78,8 77,0 77,2 78,9 78,2
benoembaar / in opleiding 6,0 6,5 6,5 6,3 7,2
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 15,2 16,5 16,3 14,7 14,6
Zuidelijk Noord-Holland
bevoegd 77,7 75,6 75,2 74,5 76,4
benoembaar / in opleiding 6,1 7,0 6,7 7,4 7,1
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 16,2 17,4 18,1 18,1 16,4
Zuidoost Brabant
bevoegd 81,8 78,7 77,6 78,8 79,6
benoembaar / in opleiding 4,7 7,0 6,2 7,0 6,3
onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 13,5 14,3 16,2 14,3 14,1
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de procentuele verdeling van het aantal lessen dat bevoegd of een benoembaar wordt gegeven, naar RPA indeling. De gegevens zijn gebaseerd op lesuren.

Toelichting op de gegevens

De cijfers zijn een momentopname, het percentage bevoegd gegeven lessen kan gedurende een schooljaar variëren. De indeling naar bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen is als volgt:

• Bevoegd: Iedereen die een bevoegdheid heeft voor het juiste vak met de juiste graad is volledig bevoegd verklaard. Eerstegraders die tweedegraads een vak geven waarvoor ze eerstegraads bevoegd zijn, zijn bevoegd verklaard. Alle PABO-gediplomeerden (en hun voorgangers) zijn in dit onderzoek bevoegd verklaard voor de volgende vakken indien ze tweedegraads worden gegeven en het PABO diploma voor 1 augustus 2006 is behaald: Nederlands, Engels, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Verzorging, Muziek, Textiele vormgeving en Tekenen. Op grond van de wetgeving dient het hier bovendien les aan lwoo leerlingen te betreffen. Dit gegeven is echter niet bevraagd in dit onderzoek.

• Onbevoegd: Bevoegd in ander vak. Personen die een ander vak geven dan waarvoor de persoon is opgeleid (geen verwant vak waaraan een bevoegdheid kan worden ontleend) zijn onbevoegd verklaard.

• Benoembaar: Benoembaar in opleiding: Personen die minder dan 4 jaar in opleiding zijn voor het betreffende vak en graad, inclusief degenen die tweedegraads lesgeven en in opleiding zijn voor een eerstegraads vak zijn benoembaar verklaard. Onderbevoegd: Personen die een eerstegraads vak geven met een tweedegraads bevoegdheid zijn benoembaar verklaard.

Daarbij is de categorie ‘Onbevoegd’ inclusief personen die benoembaar zijn op basis van artikel 33.3 WVO.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera. Voor 2013 geldt dat verticale scholengemeenschappen (ROC’s/AOC’s met een vmbo afdeling) zijn opgenomen in de peiling. Eerder zijn verticale scholengemeenschappen niet meegenomen. Scholen die enkel praktijkonderwijs aanbieden zijn bovendien niet benaderd.

Enkele regio's hebben door de jaren heen een andere benaming gekregen: Utrecht-Midden in plaats van West-Utrecht, Rijnstreek in plaats van Rijn-Gouwe en Zuid-Drenthe in plaats van Zuid- en Midden-Drenthe.

Tabel bijgewerkt: april 2015

Bronnen

jarenbronpeildatum
2006-2008 Ministerie van OCW: bevoegd.nl
De website bevoegd.nl is hier te vinden.
1 oktober
2011 Regioplan: IPTO Bevoegdheden
Jaarlijks laat het ministerie van OCW de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) uitvoeren, dit rapport is hier te vinden.
Oktober 2011
2013 CentERdata: IPTO vakken en bevoegdheden
Jaarlijks laat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) uitvoeren. Dit rapport is hier te vinden.
1 oktober 2013
• dit is een reflexis systeem •