STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, naar sector en vak (%), in Voortgezet onderwijs

  2010 2011
talen
Duits 15,2 6,9
Engels 7,2 7,9
Frans 5,3 3,0
Klassieke talen 1,7 2,9
Nederlands 20,4 11,0
overige talen 0,0 1,2
kunstvakken en LO
kunstvakken 1,1 8,4
lichamelijke opvoeding 1,1 5,1
overige 1,0 0,0
maatschappij
aardrijkskunde 5,3 3,5
economie 2,4 2,1
geschiedenis 0,4 0,8
maatschappijleer 0,0 1,0
overig 1,3 6,0
exact
ANW 0,0 1,2
biologie 4,6 2,0
natuurkunde 3,2 9,0
scheikunde 4,5 0,6
wiskunde 16,0 8,0
overig 1,2 0,1
sector vmbo economie
totaal 2,2
sector vmbo techniek
totaal 3,5
sector vmbo zorg en welzijn
totaal 1,3
sector vmbo groen
totaal 2,2
onbekend / weet niet
onbekend / weet niet 3,8 10,1
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal nog openstaande vacatures verdeeld naar sector en vak in procenten in het derde kwartaal van het betreffende jaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •