STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

ondersteunend personeel, in fte, in Voortgezet onderwijs

«  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ontstane vacatures 288 417 342 310 251 219 116 209
vervulde vacatures 285 462 394 432 380 293 153 186
openstaande vacatures 37 44 43 116 33 51 4 44
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,3 0,0 0,2

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal (begin van het nieuwe schooljaar). Voor het eerste, tweede en vierde kwartaal worden geen afzonderlijke vacaturegegevens berekend. Deze vacaturegegevens worden samen met het derde kwartaal gepubliceerd als jaarcijfers.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder scholen.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2000-2007 Arbeidsmarktbarometer vo 3e kwartaal Derde kwartaal
2008 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •