STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Mobiliteit

de basistabel, in Voortgezet onderwijs

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instroom 7.960 8.017 6.639 7.361 7.721 8.396 8.218
Uitstroom 7.627 8.538 8.256 7.864 7.363 8.072 7.759
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de in- en uitstroom van het personeel in het voortgezet onderwijs.

Toelichting op gegevens

Instroom betreft het aantal nieuwe werknemers dat in het verslagjaar in dienst is getreden in de sector. Instroom bij een andere werkgever in dezelfde sector wordt niet als instroom geteld. Uitstroom is het aantal werknemers in dienst die ultimo het verslagjaar niet meer in dienst zijn bij de desbetreffende sector. Overgang naar een andere werkgever binnen dezelfde sector wordt niet als uitstroom geteld.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2010 - 2016 Ministerie van BZK
De gegevens zijn afkomstig uit de Kennisbank Openbaar Bestuur.
-
• dit is een reflexis systeem •