STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vakinformatie vo

Lesuren naar vakkencluster, in Voortgezet onderwijs

  2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015
Eerstegraads
Beroepsgericht 8.348 9.756 10.167 8.883 8.508 8.578 8.780
Exact 77.520 79.352 79.318 79.353 81.207 84.836 87.068
Maatschappij 56.982 56.966 56.402 56.490 55.988 57.173 57.993
Talen 81.190 81.980 84.657 84.975 85.693 87.770 90.074
Kunst 17.695 16.735 16.744 16.398 15.912 15.715 15.904
Lichamelijk opvoeding 15.732 16.352 17.401 17.077 16.729 17.381 17.970
Overig 11.669 11.691 11.966 11.608 12.960 13.597 14.472
Tweedegraads
Beroepsgericht 46.786 42.576 40.220 39.110 41.805 43.839 50.473
Exact 205.903 198.049 195.179 197.781 217.210 224.250 225.816
Maatschappij 155.061 152.692 151.738 155.599 159.146 162.839 155.023
Talen 254.343 248.332 245.959 253.925 267.612 272.050 273.172
Kunst 58.778 57.663 56.743 57.621 59.216 59.817 60.943
Lichamelijk opvoeding 68.614 67.769 66.336 67.448 71.583 74.020 70.728
Overig 89.526 86.040 88.630 95.385 104.794 101.911 104.547
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het aantal gegeven lesuren naar vakkencluster in het voortgezet onderwijs naar eerstegraads en tweedegraads. De graad geeft niet aan of degene die de les verzorgt, ook over de hiervoor vereiste bevoegdheid beschikt. Een lesuur is een synoniem voor gegeven leseenheid. De lengte (in minuten) van een lesuur kan variëren per school en vak, de lesuren worden hier echter even zwaar geteld.

Toelichting op de gegevens

De gegevens komen uit de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO), deze telling wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. De data is deels gebaseerd op de personeels- en salarisadministratie, en deels op de roostergegevens van de scholen, en worden periodiek aangeleverd aan DUO. De gegevens over het personeel betreffen het personeel dat op 1 oktober van die jaren op de vo-scholen werkzaam was.

Het gaat om samengestelde cijfers op basis van de gegeven lessen in de eerste week van oktober 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 en 2014. In 2010 en 2012 is geen IPTO-telling uitgevoerd. De dekkingsgraad van de gegevens is ongeveer 99%.

Eerstegraads lessen zijn lessen gegeven in de bovenbouw van havo en vwo, tweedegraads lessen zijn lessen gegeven in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo. De graad geeft niet aan dat degene die de les verzorgt, ook over de hiervoor vereiste bevoegdheid beschikt.

De gegevens hebben betrekking op de lessen op alle scholen van het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de lessen in het praktijkonderwijs (zowel op categorale pro-scholen als op pro-afdelingen van brede vo-scholen). In te-genstelling tot de jaren ervoor zijn de lessen aan de vo-afdelingen van aoc's en roc’s vanaf 2013 meegenomen.

De volledige dataset is hier te vinden.

Tabel bijgewerkt: augustus 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2007-2015 Integrale Personeelstellingen Onderwijs 1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •