STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

naar type dienstverband (%), in Middelbaar beroepsonderwijs

  2013 2014 2015 2016
onderwijzend personeel
tijdelijk 148 141 125 100
tijdelijk met uitzicht op vast 39 48 48 100
vast 27 45 127 100
directiepersoneel
tijdelijk 32 70 55 100
tijdelijk met uitzicht op vast 59 52 28 100
vast 372 267 350 100
ondersteunend personeel
tijdelijk 258 262 242 100
tijdelijk met uitzicht op vast 69 62 52 100
vast 29 31 49 100
  • Deze waarden zijn geïndexeerd op het jaar 2016. Voor absolute waarden klik hier.
  • Bekijk de grafiek.

Toelichting

Inhoud tabel

De bovenstaande tabel geeft het aantal geïnventariseerde vacatures weer voor het directiepersoneel, onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs naar type dienstverband (voor zover bekend).

De volgende indeling naar functie wordt weergegeven:

· Directie: leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.

· Onderwijzend personeel: personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.

· Ondersteunend personeel: zowel onderwijsondersteunend personeel als beheer-en administratief personeel.

Toelichting op de gegevens

Regioplan inventariseert online vacatures via verschillende kanalen, te weten:

• belangrijke, grote vacaturebanken via de speciaal voor de barometer ontwikkelde inventarisa-tietool Vacaturemonitor;
• het aanvullend inventariseren van vacatures op sites van alle mbo-instellingen en de grootste besturen in het po en vo;
• het opvragen van databestanden van aanvullende vacaturebanken.

Vanaf de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 (jaartal 2013 op Stamos) wordt inzicht in het aantal vacatures niet meer verkregen door een survey. Het kwartaalsurvey is vervangen door inventarisering van online vacatures op de grootste vacaturewebsites, sites van alle mbo-instellingen en sites van de grootste schoolbesturen. De online geïnventariseerde data worden vervolgens aangevuld met gegevens uit beknopte, vacaturegebonden surveys naar aanleiding van aangetroffen vacatures.

Door deze methode zijn gegevens uit de Arbeidsmarktbarometer 2013/2014 en verder slechts in beperkte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daarom is op Stamos een ‘knip’ aangebracht in de vacaturegegevens. Er zijn tabellen met historische gegevens (t/m 2012) en tabellen met gegevens op basis van deze nieuwe onderzoeksmethode (vanaf 2013). De tabellen met historische gegevens hebben de naam (historisch) achter de tabelnaam staan en zijn hier te bekijken.

Tabel bijgewerkt: december 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2013 - 2015 ITS en Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
2016 Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW
De Arbeidsmarktbarometer wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden
schooljaar
• dit is een reflexis systeem •