STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (schooljaar)

leraren, in fte (historisch), in Middelbaar beroepsonderwijs

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ontstane vacatures 2.120 2.452 1.896 1.298 1.361 1.944 198 585
vervulde vacatures 2.117 2.284 1.798 981 1.342 1.824
openstaande vacatures 134 272 275 147 106 164
moeilijk vervulbare vacatures (%) 10 37 33 50
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,5 1,0 1,0 0,7 0,4 0,6

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het aantal vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) per schooljaar.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

Het aantal ontstane en vervulde vacatures is een totaal over het hele schooljaar. Het aantal openstaande vacatures is een gemiddelde van het aantal vacatures dat nog openstond aan het einde van elk kwartaal. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid.

De gegevens zijn berekend op basis van metingen in het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het betreft een populatieschatting op basis van enquĂȘtegegevens. De gegevens over het jaar 2012/2013 zijn berekend op basis van gegevens over het vierde tot en met tweede kwartaal.

De cijfers hebben betrekking op schooljaren. Zo staat jaar 2008 voor schooljaar 2008/2009, jaar 2007 voor schooljaar 2007/2008, et cetera.

Andere meetmethode vanaf 2011/2012

Vanaf het schooljaar 2011/2012 is een nieuwe methode toegepast om gegevens te verzamelen. Deze aanpak bestaat uit twee onderdelen: een scan van vacaturewebsites en een internetenquete. Voor het vaststellen van het aantal vacatures in het mbo zijn de websites van alle instellingen (ROC's, AOC's en vakscholen) ieder kwartaal van het schooljaar afgetapt. Vervolgens is per vacature het contactpersoon gevraagd enkele aanvullende vragen te beantwoorden. Deze methode biedt echter geen inzicht in het onderscheid tussen ontstane en openstaande vacatures per kwartaal, maar wel een beter inzicht in het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

Voor een uitgebreidere verklaring van deze methodologie zie de Arbeidsmarktbarometer 2011/2012.

Gegevens met meer recente gegevens zijn onder andere te vinden in de basistabel.

Tabel bijgewerkt: oktober 2013

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2007 Regioplan: Arbeidsmarktbarometer bve
De Arbeidsmarktbarometer bve wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
schooljaar
2008-2009 website www.onderwijsarbeidsmarktbarometer.nl
Deze website is hier te vinden.
schooljaar
2010 Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011
De Arbeidsmarktbarometer 2010 - 2011 is hier te vinden.
schooljaar
2011 Arbeidsmarktbarometer 2011-2012
De Arbeidsmarktbarometer 2011 - 2012 is hier te vinden.
Schooljaar
2012 ITS: Onderwijsarbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2012/2013 schooljaar
• dit is een reflexis systeem •