STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Middelbaar beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s1 1.752 1.752 1.782 1.782 1.782 1.782 1.818 1.896
s2 1.920 1.920 1.949 1.949 1.949 1.949 1.988 2.073
s3 2.085 2.085 2.114 2.114 2.114 2.114 2.156 2.249
s4 2.191 2.191 2.220 2.220 2.220 2.220 2.264 2.361
s5 2.299 2.299 2.328 2.328 2.328 2.328 2.374 2.476
s6 2.402 2.402 2.431 2.431 2.431 2.431 2.480 2.586
s7 2.643 2.643 2.672 2.672 2.672 2.672 2.725 2.842
s8 2.982 2.982 3.011 3.011 3.011 3.011 3.071 3.203
s9 3.365 3.365 3.394 3.394 3.394 3.394 3.462 3.610
s10/ LB 3.749 3.749 3.778 3.778 3.778 3.778 3.854 4.019
s11/ LC 4.251 4.251 4.280 4.280 4.280 4.280 4.366 4.553
s12/ LD 4.820 4.820 4.849 4.849 4.849 4.849 4.946 5.158
s13/ LE 5.227 5.227 5.256 5.256 5.256 5.256 5.361 5.591
s14 5.744 5.744 5.773 5.773 5.773 5.773 5.889 6.141
s15 6.310 6.310 6.339 6.339 6.339 6.339 6.466 6.743
s16 6.932 6.932 6.961 6.961 6.961 6.961 7.101 7.405
s17 7.620 7.620 7.649 7.649 7.649 7.649 7.802 8.137
s18 8.374 8.374 8.403 8.403 8.403 8.403 8.572 8.939

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen. De gegevens over 2016 zijn gebaseerd op de cao 2016/2017, peildatum 1 juli 2016.

Toelichting op de gegevens

Het salarisniveau van het laatste hierboven genoemde jaar is gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2008 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Op grond van het Convenant Leerkracht van Nederland zijn de tredes binnen de schaal ingekort. In 2008 bereikt men de eindschaal in 18 jaar en dit wordt jaarlijks ingekort totdat men in 2014 in 12 jaar de eindschaal bereikt. Dit betekent voor de meeste werknemers een salarisverhoging. Deze verhoging is in de bovenstaande tabel niet terug te zien omdat hierin alleen eindschalen worden getoond.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: augustus 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1989-2009 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2010-2014 CAO mbo
De CAO is hier te vinden.
-
2015-2016 CAO mbo
De CAO is hier te vinden.
-
• dit is een reflexis systeem •