STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Ziekteverzuim

de basistabel, in Middelbaar beroepsonderwijs

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
onderwijzend personeel
Verzuimpercentage 5,7 5,8 6,0 5,6 5,0 4,9 4,9
Meldingsfrequentie 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,0
Gemiddelde verzuimduur 17,5 17,2 20,7 21,8 17,3 16,8 16,9
Nulverzuim 39,7 39,3 41,6 43,4 52,1 56,0 57,0
ondersteunend personeel
Verzuimpercentage 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 5,4 5,5
Meldingsfrequentie 1,4 1,4 1,3 1,2 1,7 1,5 1,1
Gemiddelde verzuimduur 16,2 16,0 17,7 20,8 17,0 17,4 19,1
Nulverzuim 40,0 42,3 45,1 50,5 42,6 45,6 45,4
totaal personeel
Verzuimpercentage 5,7 5,5 5,1 5,2 5,2
Meldingsfrequentie 1,4 1,3 1,5 1,4 1,0
Gemiddelde verzuimduur 17,1 21,4 17,1 17,2 18,2
Nulverzuim 43,5 46,5 47,0 49,2 49,7

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het ziekteverzuim van het onderwijzend en ondersteunend personeel, gedurende een kalenderjaar. De drie ziekteverzuimmaten zijn:

  • Ziekteverzuimpercentage: welk deel van de werktijd in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers.
  • Meldingsfrequentie: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer.
  • Gemiddelde ziekteverzuimduur: hoeveel dagen werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd.
  • Nulverzuim: het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld.

Voor het verzuimpercentage geldt dat alle verzuimgevallen meetellen.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002 Arboservicepunt: Verzuimgegevens BVE 2e kwartaal 2002 t/m 1e kwartaal 2003
2003-2008 Arboservicepunt: Verzuimgegevens BVE
Het rapport 'Verzuimgegevens BVE' wordt jaarlijks gepubliceerd. Het rapport van 2008 is hier te vinden.
Kalenderjaar
2009-2010 MBO Raad kalenderjaar
2011-2015 SOM MBO
Het rapport is hier te vinden.
kalenderjaar
• dit is een reflexis systeem •