STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

leraren, in fte, in Middelbaar beroepsonderwijs

«  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ontstane vacatures 524 891 852 961 587 456 502 582
vervulde vacatures 448 726 725 851 500 421 626 508
openstaande vacatures 104 188 256 343 276 137 125 124
moeilijk vervulbare vacatures (%) 70 52 14
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,4 0,7 1,0 1,3 1,1 0,5 0,5 0,5

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal (begin van het nieuwe schooljaar). Voor het eerste, tweede en vierde kwartaal worden geen afzonderlijke vacaturegegevens berekend. Deze vacaturegegevens worden samen met het derde kwartaal gepubliceerd als jaarcijfers.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Moeilijk vervulbare vacatures (in %) zijn openstaande vacatures, die door de respondenten als moeilijk vervulbaar worden beschouwd. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder units van mbo-instellingen. Door een lage netto respons in de mbo-sector voor het verkrijgen van de vacaturecijfers, hebben de vacaturecijfers een hogere onbetrouwbaarheidsmarge dan de vacaturecijfers over het primair- en voortgezet onderwijs.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2000-2007 Arbeidsmarktbarometer bve 3e kwartaal Derde kwartaal
2008 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •