STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Vacatures (derde kwartaal)

ondersteunend personeel, in fte, in Middelbaar beroepsonderwijs

«  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ontstane vacatures 366 621 583 645 449 248 289 220
vervulde vacatures 292 480 454 564 398 260 301 187
openstaande vacatures 107 175 214 258 263 79 132 57
moeilijk vervulbare vacatures (%) 71,0 53,3
openstaande vacature-intensiteit (%) 0,8 1,2 1,4 1,7 1,7 0,5 0,8 0,3

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het totale aantal vacatures uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte) in het derde kwartaal (begin van het nieuwe schooljaar). Voor het eerste, tweede en vierde kwartaal worden geen afzonderlijke vacaturegegevens berekend. Deze vacaturegegevens worden samen met het derde kwartaal gepubliceerd als jaarcijfers.

Toelichting op de gegevens

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor intern (binnen het bestuur) en/of extern (buiten het bestuur) personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. De vacature-intensiteit is het aantal vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid. Moeilijk vervulbare vacatures (som van Oop en Obp in %) zijn openstaande vacatures, die door de respondenten als moeilijk vervulbaar worden beschouwd.

De cijfers betreffen populatieschattingen. Deze zijn gebaseerd op een enquete onder units van mbo-instellingen. Door een lage netto respons in de mbo-sector voor het verkrijgen van de vacaturecijfers, hebben de vacaturecijfers een hogere onbetrouwbaarheidsmarge dan de vacaturecijfers over het primair- en voortgezet onderwijs.

Tabel bijgewerkt: juli 2012

Bronnen

jarenbronpeildatum
2000-2007 Arbeidsmarktbarometer bve 3e kwartaal Derde kwartaal
2008 - 2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo
De Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo derde kwartaal wordt jaarlijks uitgebracht en is hier te vinden.
Derde kwartaal
• dit is een reflexis systeem •