STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beƫindigde uitkeringen

naar leeftijd (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
< 20 jaar (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 tot 25 jaar 88 100 100 92 115 88 50 65
25 tot 30 jaar 74 100 89 88 99 67 65 66
30 tot 35 jaar 98 100 123 112 112 103 107 94
35 tot 40 jaar 78 100 116 107 113 127 119 106
40 tot 45 jaar 118 100 103 114 125 113 105 92
45 tot 50 jaar 113 100 112 116 95 107 116 129
50 tot 55 jaar 109 100 97 89 84 99 109 105
55 tot 60 jaar 105 100 82 84 82 100 101 100
60 of ouder 124 100 55 85 72 87 88 135

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen, naar leeftijd. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •