STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beƫindigde uitkeringen

naar leeftijd (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
< 20 jaar (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 tot 25 jaar 88 100 100 92 115 88 50 65
25 tot 30 jaar 83 112 100 98 110 75 72 74
30 tot 35 jaar 80 81 100 91 91 83 87 76
35 tot 40 jaar 67 86 100 92 98 110 103 92
40 tot 45 jaar 114 97 100 110 120 109 102 89
45 tot 50 jaar 101 89 100 104 85 95 104 115
50 tot 55 jaar 112 103 100 92 87 102 113 108
55 tot 60 jaar 128 122 100 102 100 122 123 122
60 of ouder 227 183 100 156 132 159 161 246

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen, naar leeftijd. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •