STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beƫindigde uitkeringen

naar leeftijd (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
< 20 jaar (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 tot 25 jaar 96 108 108 100 125 96 54 71
25 tot 30 jaar 84 114 102 100 112 76 73 75
30 tot 35 jaar 88 90 110 100 100 92 96 84
35 tot 40 jaar 73 93 108 100 106 119 111 99
40 tot 45 jaar 104 88 91 100 110 99 93 81
45 tot 50 jaar 97 86 96 100 82 92 100 111
50 tot 55 jaar 122 112 109 100 95 111 123 118
55 tot 60 jaar 126 119 98 100 98 119 120 119
60 of ouder 145 117 64 100 84 102 103 158

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen, naar leeftijd. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •