STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beƫindigde uitkeringen

naar leeftijd (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
< 20 jaar (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 tot 25 jaar 100 113 113 104 130 100 57 74
25 tot 30 jaar 111 150 134 132 148 100 97 99
30 tot 35 jaar 96 97 120 109 109 100 104 92
35 tot 40 jaar 61 79 91 84 89 100 94 84
40 tot 45 jaar 105 89 92 101 111 100 93 82
45 tot 50 jaar 106 94 105 109 89 100 109 120
50 tot 55 jaar 109 101 98 90 85 100 110 106
55 tot 60 jaar 105 100 82 84 82 100 101 100
60 of ouder 143 115 63 98 83 100 102 155

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen, naar leeftijd. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •