STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beƫindigde uitkeringen

naar leeftijd (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
< 20 jaar (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
20 tot 25 jaar 135 153 153 141 176 135 76 100
25 tot 30 jaar 112 152 135 133 149 101 98 100
30 tot 35 jaar 104 106 131 118 118 109 114 100
35 tot 40 jaar 73 94 109 101 107 119 112 100
40 tot 45 jaar 128 108 112 123 135 122 114 100
45 tot 50 jaar 88 78 87 90 74 83 90 100
50 tot 55 jaar 104 96 93 85 81 95 104 100
55 tot 60 jaar 105 100 82 84 82 100 101 100
60 of ouder 92 74 41 63 53 64 65 100

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen, naar leeftijd. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •