STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, beëindigde uitkeringen

de basistabel (per kwartaal), in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1e kwartaal 130 176 171 204 209 249 241 234
2e kwartaal 129 153 155 189 190 249 257 241
3e kwartaal 130 185 207 186 213 250 233 234
4e kwartaal 172 183 206 264 257 297 284 278

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft alle uitkeringen die gedurende de peilperiode eindigen. De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2008-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •