STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Werkgelegenheid, in personen

naar salarisschaal (%), in Hoger beroepsonderwijs

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
schaal 1-8 25,5 25,8 24,2 25,4 23,6 23,4 22,7 22,3
schaal 9 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,9 5,8 5,8
schaal 10 9,1 9,2 9,4 9,7 9,9 8,4 9,9 10,2
schaal 11 25,7 26,1 27,4 27,6 28,3 29,3 29,0 29,4
schaal 12 28,9 28,0 27,8 26,0 26,6 26,6 24,5 23,8
schaal 13-18 5,6 5,5 5,9 6,0 6,4 6,5 6,2 6,2
onbekend 0,1 0,6 0,1 0,8 1,5 2,0 2,4

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de werkgelegenheid van het reguliere personeel in personen naar salarisschaal. Het reguliere personeel bestaat uit leerkachten en het ondersteunend personeel.

Toelichting op de gegevens

De cijfers zijn vanaf 1998 afkomstig van de HBO-Raad. Vanaf 2006 wijkt de ontwikkeling van de percentages iets af ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit komt door een herwaardering van functies.

Tabel bijgewerkt: december 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1994-1997 CASO: berekeningen OCW
In tabelvorm aangeleverd door OCW.
01-jan (t+1)
1998-2015 HBO-Raad
De gegevens over de werkgelegenheid worden jaarlijks door de HBO-raad gepubliceerd en zijn hier te vinden.
1 oktober
• dit is een reflexis systeem •