STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s1 1.687 1.704 1.752 1.752 1.752 1.752 1.787 1.871
s2 1.857 1.877 1.929 1.929 1.929 1.929 1.968 2.060
s3 2.026 2.046 2.103 2.103 2.103 2.103 2.145 2.246
s4 2.133 2.155 2.215 2.215 2.215 2.215 2.260 2.366
s5 2.242 2.265 2.329 2.329 2.329 2.329 2.375 2.486
s6 2.335 2.358 2.424 2.424 2.424 2.424 2.473 2.589
s7 2.574 2.599 2.672 2.672 2.672 2.672 2.726 2.854
s8 2.910 2.939 3.022 3.022 3.022 3.022 3.082 3.227
s9 3.279 3.311 3.404 3.404 3.404 3.404 3.473 2.635
s10 3.602 3.638 3.741 3.741 3.741 3.741 3.815 3.994
s11 4.204 4.246 4.365 4.365 4.365 4.365 4.452 4.661
s12 4.781 4.829 4.965 4.965 4.965 4.965 5.064 5.301
s13 5.187 5.239 5.386 5.386 5.386 5.386 5.493 5.751
s14 5.698 5.755 5.917 5.917 5.917 5.917 6.035 6.318
s15 6.260 6.322 6.500 6.500 6.500 6.500 6.630 6.941
s16 6.879 6.948 7.143 7.143 7.143 7.143 7.286 7.627
s17 7.559 7.635 7.849 7.849 7.849 7.849 8.006 8.381
s18 8.307 8.390 8.626 8.626 8.626 8.626 8.798 9.211

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen. De salarissen onder 2016 zijn gebaseerd op de CAO 2016-2017.

Toelichting op de gegevens

Het salarisniveau van het laatste hierboven genoemde jaar is gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2009 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: juni 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2009 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2010-2011 CAO HBO -
2012 - 2015 CAO HBO
De CAO is hier te vinden.
-
2016 CAO HBO
De CAO is hier te vinden.
-
• dit is een reflexis systeem •