STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Ziekteverzuim

de basistabel, in Hoger beroepsonderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Verzuimpercentage 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 3,9 4,1
Meldingsfrequentie 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Gemiddelde verzuimduur 14,7 16,1 17,1 16,6 17,0 20,2 21,3 22,2

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft het ziekteverzuim van het totale HBO-personeel (zowel onderwijzend als ondersteunend personeel), gedurende een kalenderjaar. De drie ziekteverzuimmaten zijn:

  • Ziekteverzuimpercentage: welk deel van de werktijd in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers.
  • Meldingsfrequentie: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer.
  • Gemiddelde verzuimduur: hoeveel dagen werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd.

Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziekte langer dan één jaar.

Tabel bijgewerkt: januari 2018

Bronnen

jarenbronpeildatum
2002-2016 Zestor: website
De gegevens zijn hier te vinden.
kalenderjaar
• dit is een reflexis systeem •