STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

WW, aantal uitkeringen

naar geslacht (%), in Wetenschappelijk onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Man 50,1 46,9 43,1 44,3 44,0 43,3 46,5 44,9
Vrouw 49,9 53,1 56,9 55,7 56,0 56,7 53,5 55,1

Toelichting

Inhoud tabel

Het betreft de procentuele verdeling van het aantal WW’ers op het einde van de peilperiode naar geslacht, en geeft derhalve de ultimo stand weer. Het gaat daarbij om het aantal uitkeringen (niet personen).

De gegevens van het meest recente jaar zijn de voorlopige cijfers.

Toelichting op de gegevens

Als werknemers geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Op 1 juli 2015 is de WW deels gewijzigd. Per 1 januari 2016 is ook de duur en de opbouw van de WW veranderd.

Relevante links

Het CAOP heeft een factsheet gepubliceerd over het gebruik, de instroom en de uitstroom van de WW-regeling in de onderwijssectoren. Deze factsheet vindt u hier.

Tabel bijgewerkt: juni 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2005 BZK: Kosmos databank 31 december
2006-2015 BZK: Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector
Kennisbank APS is de opvolger van Kosmos databank
31 december
2016 BZK: Kennisbank Openbaar Bestuur
Kennisbank Openbaar Bestuur is de opvolger van Kennisbank APS
31 december
• dit is een reflexis systeem •