STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Salarisschalen

maximumsalaris, in Wetenschappelijk onderwijs

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
s1 1.750 1.750 1.750 1.750 1.768 1.786 1.822 1.863
s2 1.928 1.928 1.928 1.928 1.947 1.966 2.005 2.050
s3 2.099 2.099 2.099 2.099 2.120 2.141 2.184 2.233
s4 2.211 2.211 2.211 2.211 2.233 2.255 2.300 2.352
s5 2.324 2.324 2.324 2.324 2.347 2.370 2.417 2.471
s6 2.433 2.433 2.433 2.433 2.457 2.482 2.532 2.590
s7 2.682 2.682 2.682 2.682 2.709 2.736 2.791 2.854
s8 3.028 3.028 3.028 3.028 3.058 3.089 3.151 3.222
s9 3.422 3.422 3.422 3.422 3.456 3.491 3.561 3.642
s10 3.755 3.755 3.755 3.755 3.793 3.831 3.908 3.997
s11 4.374 4.374 4.374 4.374 4.418 4.462 4.551 4.654
s12 4.970 4.970 4.970 4.970 5.020 5.070 5.171 5.288
s13 5.390 5.390 5.390 5.390 5.444 5.498 5.608 5.735
s14 5.920 5.920 5.920 5.920 5.979 6.039 6.160 6.299
s15 6.502 6.502 6.502 6.502 6.567 6.633 6.766 6.920
s16 7.142 7.142 7.142 7.142 7.213 7.285 7.431 7.599
s17 7.846 7.846 7.846 7.846 7.924 8.003 8.163 8.348
s18 8.622 8.622 8.622 8.622 8.708 8.795 8.971 9.174

Toelichting

Inhoud tabel

De tabel geeft de eindsalarissen binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen. De gegevens onder 2016 zijn gebaseerd op de cao 2015-2016.

Toelichting op de gegevens

Het salarisniveau van het laatste hierboven genoemde jaar is gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.

De salarisniveaus tot en met 2009 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.

Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.

Relevante links

De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: juni 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
1999-2009 BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel
De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden.
1 januari
2010-2012 CAO WO
De CAO is hier te vinden.
-
2014 CAO WO
De salarisschalen zijn hier te vinden.
-
2015 CAO WO
De salarisschalen zijn hier te vinden.
-
2016 CAO WO
De salarisschalen zijn hier te vinden.
-
• dit is een reflexis systeem •