STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, aantal studenten

naar etniciteit, in Lerarenopleidingen

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
leraar bo
Autochtoon 25.247 24.981 23.871 22.088 21.632 21.242 19.071 18.854
Niet-westers allochtoon 1.610 1.698 1.706 1.672 1.702 1.659 1.222 1.199
Westers allochtoon 1.394 1.370 1.277 1.180 1.146 1.072 925 886
Onbekend 1 1 1
leraar so
Autochtoon 6.285 6.138 4.755 3.724 3.659 3.682 3.492 3.010
Niet-westers allochtoon 231 248 201 173 194 204 193 177
Westers allochtoon 380 351 275 215 244 248 215 181
Onbekend
leraar vo (2e graads)
Autochtoon 19.647 20.346 20.069 19.364 20.389 20.707 20.779 20.787
Niet-westers allochtoon 3.210 3.323 3.273 3.228 3.625 3.814 4.012 4.189
Westers allochtoon 2.304 2.407 2.369 2.205 2.268 2.224 2.229 2.238
Onbekend 2 1
leraar vo (1e graads, hbo)
Autochtoon 6.057 6.286 6.162 5.879 5.973 5.951 5.962 5.966
Niet-westers allochtoon 410 395 412 420 465 479 478 483
Westers allochtoon 523 535 531 524 504 499 510 526
Onbekend
leraar vo (1e graads, ulo)
Nederlandse 1.513 1.678 1.765 1.700 1.875 1.898 1.867 1.753
Niet-Nederlandse 44 58 69 77 87 67 65 75
onbekend 2 1
overige lerarenopleidingen (hbo)
Autochtoon 670 693 617 567 557 584 565 581
Niet-westers allochtoon 16 17 11 8 7 10 11 13
Westers allochtoon 43 36 28 25 24 22 29 80
Onbekend
onderwijsondersteuner (hbo)
Autochtoon 52 125 145 132 129 117 114 109
Niet-westers allochtoon 9 39 41 37 49 54 68 62
Westers allochtoon 5 7 7 10 10 11 7 3

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het totaal aantal studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) naar etniciteit per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Toelichting op de gegevens

De definitie van etniciteit die door de HBO-raad gehanteerd wordt, komt overeen met de definities van het CBS. De VSNU houdt alleen bij of studenten van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst zijn.

Voor alle opleidingen geldt het volgende. Het betreft elke inschrijving waarvoor de student actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar. Dit betekent dat zowel hoofd- als neveninschrijvingen worden weergegeven. Het aantal studenten voor studiejaar 2015/2016 (2015) is een voorlopig cijfer.

In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.

Relevante links

Voor een overzicht van het totaal aantal studenten, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr., hbo) 2000 - 2016 Vereniging Hogescholen 1 oktober
vo (1e gr., ulo) 2000 - 2015 VSNU 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •