STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, aantal studenten

naar leeftijd, in Lerarenopleidingen

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
leraar bo
jonger dan 20 8.567 8.312 7.784 7.202 7.225 7.311 6.154 6.110
20 - 24 jaar 13.934 13.934 13.659 13.041 12.768 12.287 10.980 10.592
25 - 29 jaar 2.477 2.602 2.498 2.300 2.362 2.422 2.362 2.430
30 - 34 jaar 1.004 992 958 820 739 748 682 688
35 - 39 jaar 1.021 934 789 614 544 482 439 483
40 - 44 jaar 771 800 703 577 478 398 331 349
45 jaar en ouder 478 476 464 386 364 325 270 287
leraar so
jonger dan 20
20 - 24 jaar 745 769 669 584 654 655 472 384
25 - 29 jaar 1.585 1.531 1.318 1.110 1.098 1.117 1.067 906
30 - 34 jaar 915 933 750 606 580 561 544 517
35 - 39 jaar 744 702 545 428 458 465 483 433
40 - 44 jaar 744 736 555 444 406 387 405 388
45 jaar en ouder 2.163 2.066 1.394 940 901 949 929 740
leraar vo (2e graads)
jonger dan 20 3.774 3.768 3.599 3.633 3.940 4.047 4.063 4.060
20 - 24 jaar 9.041 9.531 9.552 9.376 10.123 10.395 10.473 10.368
25 - 29 jaar 4.169 4.354 4.322 4.226 4.539 4.762 4.980 5.153
30 - 34 jaar 2.062 2.119 2.077 1.902 1.917 1.942 2.034 2.149
35 - 39 jaar 1.603 1.609 1.484 1.325 1.387 1.413 1.398 1.445
40 - 44 jaar 1.733 1.758 1.676 1.468 1.466 1.367 1.307 1.294
45 jaar en ouder 2.779 2.939 3.001 2.868 2.910 2.819 2.765 2.745
leraar vo (1e graads, hbo)
jonger dan 20 1.525 1.581 1.463 1.296 1.238 1.214 1.151 1.185
20 - 24 jaar 2.725 2.734 2.788 2.867 2.821 2.804 2.737 2.829
25 - 29 jaar 878 905 909 887 982 1.100 1.173 1.116
30 - 34 jaar 444 455 445 444 480 439 496 497
35 - 39 jaar 307 340 332 301 304 276 296 323
40 - 44 jaar 316 345 331 282 313 300 308 270
45 jaar en ouder 795 856 837 746 804 796 789 755
leraar vo (1e graads, ulo)
jonger dan 25 390 459 520 516 597 553 550 521
25 - 29 jaar 512 554 562 559 595 594 597 600
30 - 34 jaar 200 234 249 207 249 237 223 201
35 - 39 jaar 145 143 129 123 132 150 160 146
40 - 44 jaar 131 126 134 133 132 134 124 111
45 jaar en ouder 179 222 240 239 257 297 278 250
overige lerarenopleidingen (hbo)
jonger dan 20 40 42 45 40 33 34 45 68
20 - 24 jaar 332 294 248 251 258 285 261 293
25 - 29 jaar 131 145 143 121 119 114 130 143
30 - 34 jaar 46 62 60 57 43 39 45 47
35 - 39 jaar 47 50 34 28 29 43 38 37
40 - 44 jaar 44 50 42 33 32 29 25 22
45 jaar en ouder 89 103 84 70 74 72 61 64
onderwijsondersteuner (hbo)
jonger dan 20 1 1 1 1 3 1
20 - 24 jaar 11 34 39 29 46 43 43 35
25 - 29 jaar 12 25 36 42 44 48 43 43
30 - 34 jaar 9 16 22 22 15 19 27 32
35 - 39 jaar 9 19 20 13 15 18 22 23
40 - 44 jaar 10 31 26 30 23 21 19 13
45 jaar en ouder 14 45 50 42 45 32 32 27

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het totaal aantal studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) naar leeftijd per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Toelichting op de gegevens

Voor alle opleidingen geldt het volgende. Het betreft elke inschrijving waarvoor de student actief is op 1 oktober van het betreffende studiejaar. Dit betekent dat zowel hoofd- als neveninschrijvingen worden weergegeven. Het aantal studenten voor studiejaar 2015/2016 (2015) is een voorlopig cijfer.

In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.

Relevante links

Voor een overzicht van het totaal aantal studenten, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr., hbo) 2000 - 2016 Vereniging Hogescholen 1 oktober
vo (1e gr., ulo) 2000 - 2016 VSNU 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •