STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, instroom

de basistabel, in Lerarenopleidingen, voor Amsterdamse Hs. voor de Kunsten

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
leraar vo (2e graads)
totaal 144 146 114 147 91 79 103 99
kunst 144 146 114 147 91 79 103 99
leraar vo (1e graads, hbo)
totaal 20 17 16 16 16 20 19 19
kunst 20 17 16 16 16 20 19 19
  • Deze cijfers zijn beschikbaar op niveau: Landelijk en Hogeschool
  • Kies een Hogeschool:   
  • Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
  • Bekijk de tabel voor de jaren 2000 t/m 2016.
  • Bekijk de grafiek.

Verwante gegevens

In dezelfde sector

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het aantal nieuwe studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

De gegevens worden per hogeschool weergegeven.

Leraar bo staat voor de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo, tot en met 2005 ook opleiding tot leraar levende talen). Leraar so staat voor de opleiding tot leraar speciaal onderwijs. Dit kan zijn: de opleiding special educational needs, leraar speciaal onderwijs, de opleiding special educational needs: auditief gehandicapten, de opleiding speciaal educational needs communicatief gehandicapten. De kunstopleidingen zijn ongegradeerde opleidingen. Dit betekent dat zij een bevoegdheid geven om les te geven in het eerstegraads en tweedegraads gebied.

Toelichting op de gegevens

Wat betreft de hbo-opleidingen (bo, so, tweedegraads vo, eerstegraads vo en overige hbo-lerarenopleidingen) geldt het volgende. Het betreft studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde onderwijs en studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden ingeschreven in hetzelfde type onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool.

Voor het meest recente studiejaar geldt dat het aantal instromende studenten tot en met 1 oktober is geteld. Alle studenten die na 1 oktober instromen, worden pas een jaar later verrekend.

In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
2000 - 2016 Vereniging Hogescholen 1 oktober 2016

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •