STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, instroom

naar etniciteit, in Lerarenopleidingen

«  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
leraar bo
autochtoon 7.749 7.942 6.908 6.059 6.412 6.569 4.546 5.026
niet-westers allochtoon 649 712 631 574 626 636 261 294
westers allochtoon 454 465 374 351 407 363 239 258
onbekend 1 1 1
leraar so
autochtoon 2.882 2.490 1.945 1.719 1.818 1.764 1.520 1.277
niet-westers allochtoon 111 92 75 72 95 88 82 66
westers allochtoon 175 140 121 96 121 110 82 78
onbekend
leraar vo (2e graads)
autochtoon 5.918 5.910 5.440 5.349 5.630 5.496 5.291 5.257
niet-westers allochtoon 977 1.028 989 977 1.200 1.189 1.161 1.206
westers allochtoon 715 767 671 625 669 577 593 597
onbekend 2 1
leraar vo (1e graads, hbo)
autochtoon 1.880 1.840 1.701 1.557 1.602 1.575 1.516 1.565
niet-westers allochtoon 146 101 125 127 135 137 105 129
westers allochtoon 156 157 159 144 128 127 135 155
onbekend
leraar vo (1e graads, ulo)
Nederlands 1.067 1.150 1.237 1.230 1.293 1.187 1.072 811
niet-Nederlands 33 43 66 69 58 35 44 30
onbekend 2 1
overige lerarenopleidingen (hbo)
autochtoon 232 213 154 154 171 183 158 157
niet-westers allochtoon 5 9 4 3 2 5 4 6
westers allochtoon 22 10 9 7 7 6 12 34
onbekend
onderwijsondersteuner (hbo)
autochtoon 41 92 73 66 62 41 38 35
niet-westers 7 17 14 12 21 26 32 23
westers 4 5 3 5 3 4

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het aantal nieuwe studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) per studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Toelichting op de gegevens

Wat betreft de ulo’s (leraar vo eerstegraads) gaat het om het aantal hoofd- en neveninschrijvingen. Wanneer iemand switched van de ene opleiding naar de andere, komt deze persoon twee keer voor als instromer.

Wat betreft de andere opleidingen (bo, so, tweedegraads vo, eerstegraads vo en overige hbo-lerarenopleidingen) geldt het volgende. Het betreft studenten die nog niet eerder stonden ingeschreven in hetzelfde onderwijs en studenten die nog niet eerder bij de betreffende hogeschool stonden ingeschreven in hetzelfde type onderwijs, maar wél bij een andere hogeschool.

Voor het meest recente studiejaar geldt dat het aantal instromende studenten tot en met 1 oktober is geteld. Alle studenten die na 1 oktober instromen, worden pas een jaar later verrekend.

In studiejaar 2009/2010 (2009) is een aantal hbo-opleidingen tot onderwijsondersteuner gestart. Dit zijn allemaal Associate Degree-opleidingen (AD). Een AD-opleiding duurt maximaal twee jaar en is vooral gericht op praktijkprojecten. Afronding geeft recht op een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau.

De definitie van etniciteit die door de HBO-raad gehanteerd wordt, komt overeen met de definities van het CBS. De VSNU houdt alleen bij of studenten van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst zijn.

Relevante links

Voor een overzicht van het totaal aantal nieuwe studenten, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr., hbo) 1998-2016 Vereniging Hogescholen 1 oktober
vo (1e gr., ulo) 1998-2015 VSNU 1 oktober

Relevante begrippen

• dit is een reflexis systeem •