STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden

naar geslacht, in Lerarenopleidingen

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
leraar bo
man 680 706 585 631 567 551 608 525
vrouw 5.251 4.640 4.489 4.371 3.993 3.650 3.535 3.273
leraar so
man 273 246 328 304 157 132 118 142
vrouw 2.383 2.321 2.686 2.268 1.515 1.407 1.291 1.294
leraar vo (2e graads)
man 1.276 1.365 1.477 1.617 1.303 1.347 1.358 1.423
vrouw 2.229 2.281 2.495 2.856 2.387 2.469 2.374 2.444
leraar vo (1e graads, hbo)
man 560 703 716 684 635 669 685 675
vrouw 476 536 598 649 517 547 510 561
leraar vo (1e graads, ulo)
man 245 280 343 439 388 426 374 424
vrouw 350 441 508 618 557 549 594 525
overige lerarenopleidingen (hbo)
man 40 22 33 30 25 34 34 36
vrouw 77 107 79 79 85 82 88 83
onderwijsondersteuner (hbo)
man 10 18 24 26 34 31 24
vrouw 10 23 34 40 40 21 25

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het aantal studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) naar geslacht, dat een diploma haalt in het betreffende studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Toelichting op de gegevens

Voor alle opleidingen geldt dat alle diploma’s zijn geteld die in het betreffende studiejaar zijn afgegeven, exclusief de propedeusediploma’s.

Relevante links

Voor een overzicht van het totaal aantal gediplomeerde studenten, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (2e gr.) en vo (1e gr. hbo) 1998 - 2015 Vereniging Hogescholen heel studiejaar
vo (1e gr. ulo) 1998 - 2015 VSNU heel studiejaar
• dit is een reflexis systeem •