STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden

naar etniciteit, in Lerarenopleidingen

«  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
leraar bo
Autochtoon 5.358 4.904 4.679 4.583 4.173 3.868 3.773 3.469
Niet-westers allochtoon 291 193 172 192 184 154 190 176
Westers allochtoon 280 249 223 227 203 179 180 153
Onbekend 2
leraar so
Autochtoon 2.427 2.382 2.772 2.373 1.549 1.419 1.292 1.320
Niet-westers allochtoon 74 52 89 72 48 44 46 48
Westers allochtoon 155 133 153 127 75 76 71 68
Onbekend
leraar vo (2e graads)
Autochtoon 2.818 2.932 3.214 3.617 2.972 3.094 3.037 3.097
Niet-westers allochtoon 323 363 389 438 385 372 383 438
Westers allochtoon 364 350 367 418 333 350 312 332
Onbekend 1 2
leraar vo (1e graads, hbo)
Autochtoon 915 1.101 1.160 1.192 1.020 1.080 1.051 1.074
Niet-westers allochtoon 46 38 60 42 46 52 58 58
Westers allochtoon 75 100 94 99 86 84 86 104
Onbekend
leraar vo (1e graads, ulo)
Nederlandse 565 700 818 1.024 910 940 934 922
Niet-Nederlandse 30 21 33 33 35 35 34 27
Onbekend
overige lerarenopleidingen (hbo)
Autochtoon 105 111 100 98 103 110 118 108
Niet-westers allochtoon 3 5 6 3 3 1 4
Westers allochtoon 9 13 6 8 4 5 4 7
Onbekend
onderwijsondersteuner (hbo)
Autochtoon 20 35 55 59 62 44 35
Niet-westers allochtoon 4 2 5 9 6 10
Westers allochtoon 2 1 2 3 2 4

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat het aantal studenten aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) naar etniciteit, dat een diploma haalt in het betreffende studiejaar, waarbij geldt dat bijvoorbeeld het jaar 2000 betrekking heeft op studiejaar 2000/2001.

Toelichting op de gegevens

Voor alle opleidingen geldt dat alle diploma’s zijn geteld die in het betreffende studiejaar zijn afgegeven, exclusief de propedeusediploma’s.

De definitie van etniciteit die door de HBO-raad gehanteerd wordt, komt overeen met de definities van het CBS. De VSNU houdt alleen bij of studenten van Nederlandse of niet-Nederlandse afkomst zijn.

Relevante links

Voor een overzicht van het totaal aantal gediplomeerde studenten, zie de volgende tabel.

Tabel bijgewerkt: februari 2017

Bronnen

jarenbronpeildatum
bo, so, vo (1e gr.) en vo (2e gr. hbo) 1998 - 2015 Vereniging Hogescholen heel studiejaar
vo (1e gr. ulo) 1998 - 2015 VSNU heel studiejaar
• dit is een reflexis systeem •