STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Studierendement na 5 jaar studie (%)

naar leeftijd, in Lerarenopleidingen

«  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
leraar bo
<20 65,3 61,6 57,0 52,8 52,7 53,6 54,2 51,4
20-24 51,2 49,9 47,1 40,4 37,5 38,0 35,5 36,1
25-29 53,9 46,8 44,0 29,2 31,2 30,0 34,9 37,7
30-34 58,9 53,3 55,1 44,9 43,4 40,9 51,1 39,9
35-39 65,0 58,0 57,5 53,9 51,0 54,7 49,7 51,4
40-44 63,8 61,5 55,1 49,7 62,0 52,9 45,1 40,5
45+ 50,6 55,4 46,9 54,5 33,3 40,9 39,1 36,6
totaal 60,8 57,6 53,6 48,1 47,6 48,7 48,1 46,2
leraar so
<20 0,0 0,0 0,0
20-24 84,1 86,1 84,4 86,6 84,3 83,9 83,2 84,7
25-29 65,3 62,4 62,5 72,1 70,6 77,6 79,5 79,7
30-34 61,4 56,0 53,6 60,0 59,3 69,3 69,5 81,2
35-39 64,9 52,6 58,6 63,2 66,7 73,0 72,1 80,2
40-44 64,2 61,4 62,2 65,2 71,2 72,4 78,3 77,6
45+ 52,4 53,9 52,8 58,4 67,2 68,8 71,0 69,9
totaal 63,6 62,6 63,5 69,3 71,6 74,5 75,7 78,1
leraar vo (2e graads)
<20 37,5 34,5 30,5 32,1 32,4 29,5 26,6 25,5
20-24 36,7 31,6 28,1 29,9 28,0 30,4 27,6 26,3
25-29 36,1 39,7 35,6 36,7 33,9 39,2 37,2 32,3
30-34 46,2 52,8 38,9 49,1 39,4 41,8 48,5 38,9
35-39 51,1 51,7 46,0 46,1 48,8 49,1 45,0 42,9
40-44 55,0 52,0 47,6 53,9 48,4 50,2 52,6 53,2
45+ 48,4 48,9 43,6 49,1 47,5 47,4 45,4 43,0
totaal 42,5 39,7 34,2 36,3 35,1 34,8 33,0 30,9
leraar vo (1e graads, hbo)
<20 44,5 49,2 43,9 48,1 43,0 42,2 41,4 37,9
20-24 49,2 48,8 48,4 60,3 63,3 56,1 56,9 49,6
25-29 45,8 48,5 43,0 49,5 54,9 57,4 57,4 59,5
30-34 54,2 45,0 42,9 62,3 53,7 56,0 61,2 56,8
35-39 38,1 45,6 45,0 54,2 58,3 58,2 62,0 53,5
40-44 60,0 42,2 58,0 50,8 56,5 54,7 50,0 60,7
45+ 55,8 57,4 63,0 56,1 52,8 57,8 54,4 64,9
totaal 47,3 49,0 46,5 52,8 51,7 50,9 50,7 48,4
overige lerarenopleidingen (hbo)
<20 63,6 30,8 38,5 47,6 43,8 26,7 41,7 27,3
20-24 62,3 63,6 50,8 48,0 41,3 41,9 45,1 30,5
25-29 36,4 40,0 8,3 20,0 33,3 40,0 62,5 54,5
30-34 57,1 37,5 0,0 16,7 0,0 50,0 25,0 0,0
35-39 57,1 71,4 21,4 0,0 36,4 53,8 0,0 50,0
40-44 50,0 42,1 38,5 15,4 13,3 46,2 30,0 33,3
45+ 27,8 22,0 16,7 18,8 21,1 22,2 33,3 11,5
totaal 57,1 50,8 38,0 36,9 33,8 39,9 41,6 27,9
onderwijsondersteuner (hbo)
<20 0,0 0,0
20-24 0,0 26,7
25-29 40,0 30,0
30-34 25,0 54,5
35-39 11,1 30,0
40-44 37,5 41,2
45+ 45,5 41,4
totaal 29,3 37,6

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat hier om het percentage hbo-studenten aan een lerarenopleiding voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) dat binnen 5 jaar na instroom het diploma voor de opleiding waarmee ze zijn gestart heeft behaald (ook als de student tussentijds naar een andere hogeschool is gegaan).

Toelichting op de gegevens

De cijfers wijken af van de door de HBO-Raad gepubliceerde cijfers. De HBO-Raad presenteert in de tabellen met het rendement het aandeel van de studenten dat binnen een bepaald aantal jaren na instroom een einddipoma heeft behaald in het hoger onderwijs, ongeacht of dit wordt behaald bij een andere opleiding, een andere hogeschool of een universiteit.

De jaartallen hebben betrekking op het inschrijfjaar.

Als er in de tabel bij een bepaalde leeftijdscategorie 0,0 staat, betekent dit dat er wel hbo-studenten zijn in deze leeftijdscategorie maar dat het studierendement kleiner dan 0,1 procent is. Pas als er helemaal geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen hbo-studenten bekend zijn in de betreffende leeftijdscategorie in het betreffende inschrijfjaar.

Tabel bijgewerkt: mei 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2010 Vereniging Hogescholen 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •