STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Studieuitval na 1 jaar studie (%)

naar etniciteit, in Lerarenopleidingen

«  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
leraar bo
autochtoon 31,0 27,4 26,9 27,4 29,7 29,2 30,6 30,3
niet-westers 55,1 51,6 46,8 46,8 47,2 53,0 58,5 56,3
westers 40,7 38,8 33,9 34,4 34,5 43,0 44,7 39,9
onbekend 0,0 100,0 100,0 100,0
totaal 33,3 29,6 28,8 29,2 31,3 31,9 33,7 32,9
leraar so
autochtoon 18,9 14,4 15,0 14,4 12,9 12,1 15,4 15,8
niet-westers 24,5 13,3 17,1 19,6 18,7 19,4 21,1 33,7
westers 19,7 19,6 26,3 24,8 21,5 9,3 20,7 18,2
onbekend
totaal 19,1 14,7 15,7 15,1 13,6 12,2 15,9 16,8
leraar vo (2e graads)
autochtoon 29,4 27,9 30,3 32,2 32,8 30,2 32,1 30,4
niet-westers 38,6 41,5 41,0 44,9 45,5 41,6 43,8 42,6
westers 31,9 32,7 31,6 31,9 33,2 32,2 33,8 32,6
onbekend 0,0 100,0
totaal 30,9 30,1 31,8 33,9 34,6 32,0 34,1 32,6
leraar vo (1e graads, hbo)
autochtoon 23,7 22,2 21,4 25,3 25,2 23,2 23,9 19,8
niet-westers 34,3 23,8 31,5 26,7 29,6 31,5 30,1 28,7
westers 22,2 21,9 22,4 25,6 21,3 20,8 28,7 18,8
onbekend
totaal 24,2 22,3 22,1 25,4 25,2 23,6 24,7 20,4
overige lerarenopleidingen (hbo)
autochtoon 28,3 20,1 19,8 31,0 31,2 26,0 16,4 26,8
niet-westers 0,0 14,3 20,0 11,1 25,0 0,0 50,0 40,0
westers 22,7 16,7 13,6 40,0 11,1 14,3 42,9 0,0
onbekend
totaal 27,4 19,7 19,3 30,6 29,9 25,0 17,8 26,3
onderwijsondersteuner (hbo)
autochtoon 34,1 25,0 32,9 39,4 25,8 24,4
niet-westers 28,6 52,9 50,0 50,0 47,6 50,0
westers 75,0 40,0 33,3 20,0 33,3 75,0
totaal 36,5 29,8 35,6 39,8 31,4 36,6

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat hier om het percentage hbo-studenten aan een lerarenopleiding voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) dat die opleiding na het eerste studiejaar niet verder volgt.

Toelichting op de gegevens

De cijfers wijken af van de door de HBO-Raad gepubliceerde cijfers. De HBO-Raad presenteert in de tabellen met de uitval het aandeel van de studenten dat een jaar na instroom niet meer ingeschreven staat in het hoger onderwijs. Studenten die zich tussentijds inschrijven bij een andere opleiding, een andere hogeschool of een universiteit worden niet geteld als uitval.

De jaartallen hebben betrekking op het inschrijfjaar. De definitie van etniciteit die door de HBO-raad gehanteerd wordt, komt overeen met de definities van het CBS.

Als er in de tabel bij een bepaalde etniciteit 0,0 staat, betekent dit dat er wel hbo-studenten zijn met deze etniciteit maar dat de procentuele uitval kleiner dan 0,1 is. Pas als er helemaal geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen hbo-studenten bekend zijn met de betreffende etniciteit in het betreffende inschrijfjaar.

Tabel bijgewerkt: mei 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001-2014 Vereniging Hogescholen 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •