STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Studieuitval na 3 jaar studie (%)

naar etniciteit, in Lerarenopleidingen

«  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
leraar bo
autochtoon 34,3 39,3 39,3 36,9 35,8 36,5 38,3 38,2
niet-westers 54,9 66,8 64,1 58,7 59,6 59,1 59,1 63,6
westers 47,1 49,2 50,7 47,0 46,9 45,6 43,3 52,1
onbekend 0,0 100,0 100,0 100,0
totaal 36,7 41,8 41,7 38,8 38,2 38,8 40,2 41,0
leraar so
autochtoon 32,1 26,7 24,6 20,4 21,3 18,5 17,3 17,5
niet-westers 55,4 42,6 36,7 33,3 25,2 29,3 32,0 36,1
westers 38,4 32,3 27,0 22,8 30,3 29,8 24,8 21,6
onbekend
totaal 33,0 27,4 25,1 20,9 21,9 19,4 18,2 18,4
leraar vo (2e graads)
autochtoon 39,1 37,4 39,5 37,9 39,5 40,3 40,8 37,4
niet-westers 47,7 54,6 52,0 53,7 52,3 55,4 52,7 51,7
westers 43,9 42,0 44,0 44,1 42,7 42,1 41,1 41,3
onbekend 0,0 100,0 0,0 100,0
totaal 40,7 40,2 41,6 40,5 41,4 42,5 42,5 39,8
leraar vo (1e graads, hbo)
autochtoon 38,0 34,8 35,0 32,6 30,9 33,0 34,4 29,5
niet-westers 52,1 46,6 49,0 37,7 52,1 38,6 42,4 41,7
westers 36,8 36,7 33,3 31,9 38,5 38,5 31,9 29,9
onbekend
totaal 38,8 35,6 35,7 32,9 32,9 33,7 34,7 30,4
overige lerarenopleidingen (hbo)
autochtoon 39,6 43,8 40,8 33,6 33,6 41,3 41,6 39,6
niet-westers 50,0 50,0 0,0 42,9 40,0 33,3 25,0 33,3
westers 36,0 28,6 45,5 22,2 22,7 50,0 22,2 14,3
onbekend
totaal 39,7 42,3 40,9 33,1 32,8 41,4 40,1 38,4
onderwijsondersteuner (hbo)
autochtoon 36,6 30,4 37,0 43,9
niet-westers 71,4 76,5 64,3 50,0
westers 75,0 20,0 66,7 40,0
onbekend
totaal 44,2 36,8 42,2 44,6

Toelichting

Inhoud tabel

Het gaat hier om het percentage hbo-studenten aan een lerarenopleiding voor basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs (eerste- en tweedegraads) dat na 3 jaar studie de betreffende opleiding niet verder volgt.

Toelichting op de gegevens

De cijfers wijken af van de door de HBO-Raad gepubliceerde cijfers. De HBO-Raad presenteert in de tabellen met de uitval het aandeel van de studenten dat drie jaar na instroom niet meer ingeschreven staat in het hoger onderwijs. Studenten die zich tussentijds inschrijven bij een andere opleiding, een andere hogeschool of een universiteit worden niet geteld als uitval.

De jaartallen hebben betrekking op het inschrijfjaar. De definitie van etniciteit die door de HBO-raad gehanteerd wordt, komt overeen met de definities van het CBS.

Als er in de tabel bij een bepaalde etniciteit 0,0 staat, betekent dit dat er wel hbo-studenten zijn met deze etniciteit maar dat het procentuele uitval kleiner dan 0,1 is. Pas als er helemaal geen waarde in een cel staat, betekent het dat er geen hbo-studenten bekend zijn met de betreffende etniciteit in het betreffende inschrijfjaar.

Tabel bijgewerkt: mei 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2001 - 2012 Vereniging Hogescholen 1 oktober
• dit is een reflexis systeem •