STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, raming aantal studenten

de basistabel, in Lerarenopleidingen

«  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
totaal
lerarenopleiding bo 16.979 16.396 16.046 15.768 15.481 15.265 15.077 14.936
lerarenopleiding vo 30.044 29.709 29.315 28.824 28.204 27.687 27.244 26.879
lerarenopleiding hbo master 7.081 6.912 6.699 6.448 6.162 5.971 5.860 5.796
universitaire lerarenopleiding 1.674 1.624 1.570 1.510 1.442 1.420 1.416 1.419
voltijd
lerarenopleiding bo 14.545 14.104 13.899 13.770 13.639 13.514 13.379 13.266
lerarenopleiding vo 20.884 20.804 20.744 20.667 20.529 20.368 20.184 20.007
lerarenopleiding hbo master 209 202 199 201 203 204 205 205
universitaire lerarenopleiding 1.416 1.382 1.342 1.297 1.248 1.236 1.236 1.242
deeltijd
lerarenopleiding bo 2.435 2.291 2.147 1.998 1.843 1.750 1.698 1.670
lerarenopleiding vo 9.161 8.906 8.570 8.157 7.674 7.319 7.059 6.872
lerarenopleiding hbo master 6.872 6.710 6.500 6.248 5.959 5.767 5.655 5.591
universitaire lerarenopleiding 258 242 228 213 194 185 180 177

Verwante gegevens

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de raming van het aantal studenten aan de lerarenopleidingen (verdeeld naar lerarenopleiding bo, vo en masteropleidingen) in het HBO. Ook staat in de tabel de raming van het aantal studenten aan de universitaire lerarenopleidingen weergegeven. Het totaal aantal studenten wordt ook uitgesplitst naar het aantal studenten voor deeltijdopleidingen en het aantal studenten voor voltijdopleidingen. De jaartallen betreffen schooljaren: 2016 staat bijvoorbeeld voor 2016/2017.

Toelichting op de gegevens

De raming van het aantal studenten komt uit de referentieramingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn conform de definitie 1cijferHO. De referentieramingen zijn gemaakt met het ramingsinstrument LECTOR, een leeftijdsafhankelijk doorstroommodel gebaseerd op een onderwijsmatrix. Voor een verdere toelichting op de werkwijze verwijzen wij naar het rapport Referentieraming van het ministerie van OCW.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2016 - 2030 Ministerie van OCW: Referentieramingen 2016 -
• dit is een reflexis systeem •